Dragen van een mondmasker verplicht vanaf 01/10/2020 op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied

Politieverordening van de Burgemeester van 30/09/2020 - MB van 28/09/2020 - Erratum MB van 28/09/2020.

Artikel 1

De huidige politieverordening van de burgemeester annuleert en vervangt de verordeningen van 19 mei 2020 en 24 juli 2020 die het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijk grondgebied verplicht stellen om redenen van volksgezondheid in verband met de pandemie van het Covid-19-coronavirus.

Artikel 2

Het dragen van een masker dat de neus en de mond bedekt, is verplicht in de hieronder straten en plaatsen:

 • Keymplein
 • Waterwildlaan (Keym - tot het nr 36 van het Waterwildlaan)
 • Begoniastraat (tronçon Keym - Bosrechterstraat).
 • Cedersstraat (tronçon Keym - Bosrechterstraat)
 • Winterkoninkjestraat (Keym tot het nummer 4 van het Winterkoninkjestraat)
 • Weldoenstraat (tronçon Vander Elst - Postwagenstraat)
 • Théophile Vander Elststraat (Keym - tot het nr 17)
 • Ottervangerstraat (tronçon Vander Elst – Epiceas - Thujastraat)
 • Ministerstraat (tot het kruispunt van Georges Benoidtlaan).
 • Drie Lindenstraat / Gemeentelijke Godshuisstraat 1
 • Major Briickstraat
 • Léopold Wienerplein
 • Vorstlaan 1
 • Jachtstraat
 • Middelburgstraat
 • Terhulpsesteenweg (tronçon Middelburgstraat - Buksboomstraat).

Deze verplichting is van toepassing van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 18 uur, voor iedereen van 12 jaar en ouder.

 

Artikel 3

Onverminderd artikel 2 is het dragen van een masker dat de neus en de mond bedekt verplicht voor iedereen van 12 jaar en ouder:

 • op zondagen van 6u tot 16u op de Wienermarkt: Wienerplein, Antoine Gilsonplein, Hertogendreef, Ministerstraat, Jacques Wienerdreef, Andrée Payfa-Fosséprezplein.
 • op woensdagen van 15u tot 20u op de Keymmarkt: Keymplein, Waterwildstraat, Winterkoninkjestraat.
 • binnen een straal van 15 meter rond de ingang van alle gemeentelijke instellingen, met inbegrip van de instellingen die behoren tot de gemeentelijke scholen en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn die zich op het gemeentelijk grondgebied bevinden, alsook binnen deze instellingen.

 

Artikel 4

Onder « maskers » verstaat men elke voorziening of stuk stof dat de neus en de mond van een persoon volledig bedekt.

 

Artikel5

Deze verordening treedt op 1 oktober 2020 in werking.

Artikel 6

Elke inbreuk op de verplichting bedoeld in artikel 2 van deze ordonnantie wordt gesanctioneerd overeenkomstig het Politiereglement ter uitvoering van artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, onverminderd elke andere wettelijke bepaling die hoger is dan deze ordonnantie en die de genoemde verplichting zou sanctioneren.