Hulp aan burgers : gratis nummer

Heb je hulp nodig om boodschappen te doen, voor je geneesmiddelen, om de hond uit te laten... ?

is het gratis nummer waarop je de gemeente ka bereiken van maandag tot vrida van 8u30 tot 16u30.

0800.352.42