Loketten

De loketten van de diensten Bevolking (02.674.74.22) - Burgerlijke stand (02.674.74.15) zijn enkel toegankelijk op afspraak.

Afspraken kunnen ofwel telefonisch op de betrokken dienst bekomen worden ofwel per mail bevolking@wb1170.brussel of burger.stand@wb1170.brussels.

De andere gemeentelijke diensten worden fysiek gesloten maar blijven bereikbaar per telefoon of via email.

De volgende documenten zijn downloadbaar te allen tijde en onmiddelijk online via :

MIJN DOSSIER

 • Getuigschriften van nationaliteit, gezinssamenstellingen, van woonst, van woonst met historiek van de adressen, van leven, van wettelijke samenwoning
 • Akten van het burgerlijk standopgemaakt vanaf 31/03/2019 (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden)
 • Bestelling van coden voor de identiteitskaarten => https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten/eid/aanvraag-pincode/

De volgende aanvragen kunnen eveneens gedaan worden op het platform

IRISBOX

 • Getuigschriften van nationaliteit, gezinssamenstellingen, van woonst, van woonst met historiek van de adressen, van leven
 • Uittreksel strafregister
 • Adreswijzigingsverklaring
 • Bewonerskaart
 • Akten van het burgerlijk stand (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden)

De aanvragen kunnen trouwens ook per mail gebeuren

Afspraken zijn enkel mogelijk wanneer een verplichte aanwezigheid nodig is op het loket

De diensten bevolking en burgerlijke stand antwoorden eveneens aan de noden van de bewoners per telefoon om de aanvragen per mail en post te sturen

Bevolking

 • Identiteitskaart en Verblijfskaart (activeren-coden – wijziging van adres op de chip)
 • Rijbewijs
 • Paspoort
 • Wettelijke samenwoning + stopzetting
 • Euthanasie
 • Orgaandonatie

Burgerlijke stand

 • Verklaring van geboorte, van nationaliteit, erkenning, verandering van voornaam…