Verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Vandaag woensdag 12 augustus 2020 rondde het incidentiecijfer op het Brussels grondgebied over de zeven voorbije dagen de kaap van gemiddeld 50 nieuwe besmettingen met Covid-19 per 100.000 inwoners. Daarom geldt, zoals vorige week door Minister-President Rudi Vervoort in samenwerking met de 19 Brusselse gemeenten werd beslist, vanaf vandaag de maatregel die het dragen van een mondmasker in heel het Brussels Gewest verplicht. 

Voortaan is dus iedereen van twaalf jaar of ouder verplicht een mondmasker te dragen dat de neus en de mond bedekt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De regelgeving voorziet wel in enkele uitzonderingen. Er is geen mondmasker vereist:

  • tijdens sportbeoefening,
    • Let op : het mondmasker is daarmee niet langer verplicht voor fietsers en stepgebruikers wanneer zij zich verplaatsen op de openbare weg en de social distancing kan worden nageleefd. Dit betekent ook dat elke fietser permanent een mondmasker bij zich dient te hebben zodat hij of zij hiervan gebruik kan maken indien de situatie dit vereist.
  • bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg,
  • en voor mensen met een handicap die hen verhindert een masker of een gelaatsscherm te dragen. 

 

Zie de FAQ's voor meer informatie over de verplichting van het te allen tijde dragen van een mondmasker.

Maar steeds moet de social distancing worden nageleefd. 

Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Ook worden de politiecontroles versterkt om toe te zien op de naleving van deze maatregel en van alle andere maatregelen die op 27 juli zijn uitgevaardigd door de Nationale Veiligheidsraad.

Ministerieel besluit dd 06/08/2020.