Steunmaatregelen voor de lokale handelszaken tijdens de Covid-19-crisis

De Covid-19-crisis bevestigt hoe waardevol lokale handelszaken wel zijn voor onze gemeente. Zij zorgen op actieve wijze voor meer gezelligheid in onze wijken, met name meer  sociale banden vooral met alleenstaande personen. Lokale handelszaken zorgen ook voor de verankering van werkgelegenheid in onze gemeente . Ook al is het maar de laatste schakel in de logistieke keten, lokaal inkopen staat voor minder verplaatsingen en bijgevolg ook voor minder CO2-uitstoot.

Door deze crisis bevinden onze handelszaken en andere economische spelers zich in moeilijkheden omdat ze moeten sluiten, personeel ontslagen, nieuwe en moeilijke situaties het hoofd bieden. Een aantal overheden hebben steunmaatregelen uitgevaardigd voor handelaars en andere economische actoren. Deze steun zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om deze moeilijke tijd door te komen.

Daarom heeft het college, binnen de grenzen van de begrotingskredieten, beslist om via drie maatregelen de lokale handel te ondersteunen.

- Een compensatievergoeding van 30 tot 40 euro per sluitingsdag voor handelaars die als gevolg van de Covid-19-crisis gedwongen zijn hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te stoppen.

- Vrijstelling van de oppervlaktebelasting voor kantoren met minder dan 300 m² die door de Covid-19-crisis gedwongen worden om hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te stoppen.

- Het lanceren van een lokale handelscheque die kan worden uitgegeven aan goederen en diensten in Watermaal-Bosvoorde. Deze lokale cheques zullen in eerste instantie worden toegekend aan degenen die zich tijdens de lockdown mobiliseren.

Er wordt ook nog gezocht naar andere hulpmiddelen voor andere actoren die door de crisis in gevaar worden gebracht.

We zijn ons ervan bewust dat deze maatregelen niet alle problemen zullen oplossen die door het virus worden veroorzaakt, dat overigens nog steeds zeer aanwezig is. Deze acties zijn toekomstgericht. Via deze aanpak willen ook wij  steun verlenen en deelnemen aan de verschillende solidariteitsinitiatieven die zich sinds het begin van de lockdown hebben ontwikkeld.