VERPLICHT DRAGEN VAN MASKERS - POLITIE BESCHIKKING VAN HET BURGEMEESTER

Artikel 1
Het dragen van een masker dat de neus en de mond bedekt is verplicht in het gemeentehuis en het Hogerhuis en in elk ander gemeentegebouw, door elke bezoeker van het gemeentebestuur, met inbegrip van elke instelling die behoort tot de gemeentescholen en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn die zich op het grondgebied van de gemeente bevinden.

Deze verplichting geldt van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 18 uur, voor alle personen van 12 jaar en ouder.

Artikel 2
Onverminderd artikel 1 moet een masker dat de neus en de mond bedekt worden gedragen binnen een straal van 15 meter van de ingang van elke gemeentelijke inrichting, met inbegrip van de inrichtingen die behoren tot de gemeentelijke scholen en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn die zich op het gemeentelijk grondgebied bevinden.

Deze verplichting geldt voor alle personen van 12 jaar en ouder.

Artikel 3
Masker": elk apparaat of stuk stof dat de neus en de mond van een persoon volledig bedekt.

Zie voorschrift