De overlegcommissies van 31 marrt is opgeschort

  • Wanneer 31-03-2020
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal
Dames en Heren,
 
De uitzonderlijke sanitaire crisis veroorzaakt door Covid-19 dat België vandaag kent en de huidige en toekomstige maatregelen die genomen worden om de verspreiding  van het virus in de bevolking te beperken, vertragen elke vorm van activiteit op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 
In deze omstandigheden worden alle administratieve –en andere termijnen van elke procedure tot nader order opgeschort, alsook de vergaderingen van de Overlegcommissies.
 
Wij  zullen er niet aan ontbreken u wederom in te lichten over de evolutie van uw dossier, zodra de omstandigheden het ons toelaten.
 
Het locket van de diensten stedenbouw – milieu – mobiliteit is gesloten tot nader order.
De activiteiten van de dienst stedenbouw/leefmilieu/mobiliteit/ruimtelijke ordening worden tijdelijk opgeschort.