Modaliteiten

Voor de organisatie van wijkfeesten, sportwedstrijden of opnames, moet een verzoek van vergunning 6 weken voor de organisatie van het evenement aan het Kabinet van de Burgemeester (odeleuze.bgm@wb1170.brussels) gericht worden.

Voor om het even welke andere gebeurtenis die op de openbare en/of particuliere ruimte plaatsvindt maar die een effect op de openbare ruimte heeft - bijvoorbeeld: organisatie van grote sportwedstrijden met een effect op de openbare ruimte (parkeren), opnames, Feest van de Bloemen, carnaval van de Bezem Hoekmoet om een voorafgaande vergunning van de Burgemeester verzocht worden.

Voor de praktijke modaliteiten en de coronamaatregelen,  zie het  ministerieel besluit van 23/06/2021, de FAQ CORONAVIRUS en de FAQ evenementen (geldig tot het volgende CODECO).

Gebruik hetzij van het CERM of van het CIRM.

In het kort :

Activiteiten in georganiseerd verband

Eén of meerdere groepen van maximum 100 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 200 personen vanaf 30 juli 2021, de begeleiders niet meegeteld, mag deelnemen aan activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder georganiseerd door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen

Evenementen, culturele en andere voorstellingen, sportieve wedstrijden en -trainingen en congressen kunnen plaatsvinden tussen 05u00 en 01u00.

Een zittend publiek van maximum 2.000 personen tot en met 29 juli 2021 en een publiek van maximum 3.000 personen vanaf 30 juli 2021 is toegelaten, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld, voor zover de activiteit binnen worden georganiseerd en mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

Een publiek van maximum 2.500 personen tot en met 29 juli 2021 en van maximum 5.000 personen vanaf 30 juli 2021 is toegelaten, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld, voor zover de activiteit buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid.

De toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is niet verplicht indien het publiek minder dan 100 personen (binnen) of 200 personen (buiten) bedraagt.

Indien horeca-activiteiten worden uitgeoefend, moeten de regels van de horeca worden nageleefd, met uitzondering van het maximum geluidsniveau van 80 decibels indoor. Take away is toegelaten.

Compartimentering van het publiek aanwezig in de sportinfrastructuur tijdens sportieve wedstrijden, voor zover deze buiten worden georganiseerd, is toegelaten op voorwaarde dat geen vermenging mogelijk is van het publiek aanwezig in de verschillende compartimenten, voor, tijdens en na de sportieve wedstrijd. Hiertoe wordt per compartiment in een aparte in- en uitgang en sanitaire infrastructuur voorzien. De capaciteit van alle compartimenten samen mag niet meer dan één derde van de totale capaciteit van de sportinfrastructuur bedragen.

Groepjes van acht in het kader van activiteiten

Voor alle hiervoor genoemde activiteiten geldt dat tijdens deze activiteiten groepen kunnen worden gevormd van maximum acht personen, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld waarbij geen social distancing moet worden gerespecteerd. Tijdens eenzelfde activiteit mogen deze groepen niet wisselen van samenstelling. Groepen van meer dan acht personen zijn toegelaten voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. De regels van social distancing zijn niet van toepassing op personen die onderling behoren tot eenzelfde groep van acht personen.

Het samenscholingsverbod ’s nachts en overdag vervalt.

Massa-evenementen

Vanaf 13 augustus 2021 mag een publiek van minimum 5.000 personen per dag en maximum 75.000 personen per dag, medewerkers en organisatoren niet meegeteld, massa-evenementen bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd, mits voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid en mits het naleven van de andere voorwaarden die worden voorzien in dit verband en overeenkomstig de modaliteiten van het toepasselijke samenwerkingsakkoord dat nog dient te worden goedgekeurd.

Tijdens een massa-evenement kan gebruik worden gemaakt van een tent, op voorwaarde dat ten minste twee zijden daarvan volledig open en vrij zijn. Het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) is verplicht en deze dient in het midden van de tent op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats geïnstalleerd te worden.

De aankomstzone tot het massa-evenement wordt zodanig georganiseerd dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd.

Betogingen

Mits het naleven van de mondmaskerplicht en de regels van social distancing gelden geen beperkingen meer voor het aantal deelnemers aan betogingen.

Procedure

 • Voor elke aanvraag van vergunning, moet het formulier van aanvraag van vergunning voor de organisatie van een evenement ingevuld worden
 • Als het nodig is, moet het formulier van aanvraag van vergunning begeleid worden met de evaluatie van de gezondheidsrisico's via het hulpmiddel « COVID Event Risk Model ».
 • Volgens de beschikbaarheid en onder bepaalde voorwaarden, kan de gemeente de organisator logistiek materiaal ter beschikking stellen. Voor elke vraag van logistieke steun (bijkomende inlichtingen op 02.674.74.08), gelieve de laatste bladzijde van het formulier van de aanvraag van organisatie van een evenement te willen aanvullen
 • Uw aangevuld formulier moet uiterlijk 6 weken voor het begin van het evenement of de montage teruggestuurd worden op het volgende adres:

  Gemeente Watermaal-Bosvoorde
  Antoine Gilsonplein, 1
  1170 Brussel

  of per mail: events@wb1170.brussels

  • Wanneer het advies van DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en dringende Medische hulp van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) verzocht moet worden, zal een plan van geografische ligging en implantatie van de infrastructuren in overeenstemming met de voorschriften van DBDMH  bijgevoegd worden. Dit verzoek van adviezen zal door de gemeente ingediend worden
  • Ook al is het advies van de brandweer voor uw evenement niet noodzakelijk vereist, dient u toch altijd enkele regels te respecteren (algemene en bijzondere voorschriften in verband met de gebruike uitrusting). Bezoek hun website.
  • De Burgemeester zal de organisator van het vervolg voor zijn vraag zo snel mogelijk in kennis stellen en in ieder geval uiterlijk binnen maximum 3 weken vanaf de indiening van de vraag of binnen 5 weken vanaf de indiening van de vraag wanneer het advies van DBDMH wordt verzocht.  Gelieve nota te nemen dat deze laatste termijn rekening houdt met de indiening termijn van het advies bij DBDMH die op 4 weken voor de gebeurtenis is vastgesteld.

  Indien u bijkomende inlichtingen wilt verkrijgen, verzoeken wij u contact te willen opnemen met het Cabinet van de Burgemeester (02.674.74.10)