Modaliteiten

Voor de organisatie van wijkfeesten, sportwedstrijden of opnames, moet een verzoek van vergunning 6 weken voor de organisatie van het evenement aan het Kabinet van de Burgemeester (events@wb1170.brussels) gericht worden.

Voor om het even welke andere gebeurtenis die op de openbare en/of particuliere ruimte plaatsvindt maar die een effect op de openbare ruimte heeft - bijvoorbeeld: organisatie van grote sportwedstrijden met een effect op de openbare ruimte (parkeren), opnames, Feest van de Bloemen, carnaval van de Bezem Hoek -  moet om een voorafgaande vergunning van de Burgemeester verzocht worden.

Procedure

  • Wanneer het advies van DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en dringende Medische hulp van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) verzocht moet worden, zal een plan van geografische ligging en implantatie van de infrastructuren in overeenstemming met de voorschriften van DBDMH  bijgevoegd worden. Dit verzoek van adviezen zal door de gemeente ingediend worden
  • Ook al is het advies van de brandweer voor uw evenement niet noodzakelijk vereist, dient u toch altijd enkele regels te respecteren (algemene en bijzondere voorschriften in verband met de gebruike uitrusting). 
  • De Burgemeester zal de organisator van het vervolg voor zijn vraag zo snel mogelijk in kennis stellen.

Indien u bijkomende inlichtingen wilt verkrijgen, verzoeken wij u contact te willen opnemen met het Cabinet van de Burgemeester (02.674.74.10)