Modaliteiten

Voor de organisatie van wijkfeesten, sportwedstrijden of opnames, moet een verzoek van vergunning 6 weken voor de organisatie van het evenement aan het Kabinet van de Burgemeester (odeleuze.bgm@wb1170.brussels) gericht worden.

Voor om het even welke andere gebeurtenis die op de openbare en/of particuliere ruimte plaatsvindt maar die een effect op de openbare ruimte heeft - bijvoorbeeld: organisatie van grote sportwedstrijden met een effect op de openbare ruimte (parkeren), opnames, Feest van de Bloemen, carnaval van de Bezem Hoekmoet om een voorafgaande vergunning van de Burgemeester verzocht worden

Sinds de Nationale Veiligheidsraad van 24/06/2020, het Ministerieel Besluit van 20/06/2020 en het FAQ van 01/07/2020, zijn evenementen opnieuw toegelaten onder strikte voorwaarden :

 • 200 personen binnen (400 personen vanaf 1 augustus 2020)
 • 400 personen buiten (800 personen vanaf 1 augustus 2020)

Om de verdere verspreiding van het virus te beperken, moet elk evenement een bepaalde set regels volgen :

 • Voor evenementen van meer dan 200 personen of op de openbare weg volstaat het om :
 • Voor evenementen tot 200 personen niet op de openbare weg en waarvoor geen protocol van toepassing is, dienen acht minimale regels te worden gerespecteerd. (zie pagina 24 van de FAQ).
 • Voor eenmalige evenementen, sportieve evenementen, betogingen, gezeten recepties en banketten, zie pagina 24 tot 30  van de FAQ.
 • Overzichttabel zie pagina 34 tot 35 van de FAQ.

Procedure

 • Voor elke aanvraag van vergunning, moet het formulier van aanvraag van vergunning voor de organisatie van een evenement ingevuld worden
 • Als het nodig is, moet het formulier van aanvraag van vergunning begeleid worden met de evaluatie van de gezondheidsrisico's via het hulpmiddel « COVID Event Risk Model ».
 • Volgens de beschikbaarheid en onder bepaalde voorwaarden, kan de gemeente de organisator logistiek materiaal ter beschikking stellen. Voor elke vraag van logistieke steun (bijkomende inlichtingen op 02.674.74.08), gelieve de laatste bladzijde van het formulier van de aanvraag van organisatie van een evenement te willen aanvullen
 • Uw aangevuld formulier moet uiterlijk 6 weken voor het begin van het evenement of de montage teruggestuurd worden op het volgende adres:

  Gemeente Watermaal-Bosvoorde
  Antoine Gilsonplein, 1
  1170 Brussel

  of per mail: events@wb1170.brussels

  • Wanneer het advies van DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en dringende Medische hulp van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) verzocht moet worden, zal een plan van geografische ligging en implantatie van de infrastructuren in overeenstemming met de voorschriften van DBDMH  bijgevoegd worden. Dit verzoek van adviezen zal door de gemeente ingediend worden
  • Ook al is het advies van de brandweer voor uw evenement niet noodzakelijk vereist, dient u toch altijd enkele regels te respecteren (algemene en bijzondere voorschriften in verband met de gebruike uitrusting). Bezoek hun website.
  • De Burgemeester zal de organisator van het vervolg voor zijn vraag zo snel mogelijk in kennis stellen en in ieder geval uiterlijk binnen maximum 3 weken vanaf de indiening van de vraag of binnen 5 weken vanaf de indiening van de vraag wanneer het advies van DBDMH wordt verzocht.  Gelieve nota te nemen dat deze laatste termijn rekening houdt met de indiening termijn van het advies bij DBDMH die op 4 weken voor de gebeurtenis is vastgesteld.

  Indien u bijkomende inlichtingen wilt verkrijgen, verzoeken wij u contact te willen opnemen met het Cabinet van de Burgemeester (02.674.74.10)