Wat is de participatiebudget?

Dankzij de participatiebudget kunnen de inwoners zich een deel van de gemeentebegroting toe-eigenen om projecten voor te stellen en te kiezen die zij in de gemeente uitgevoerd willen zien.

Alle projecten komen in aanmerking, mits zij aansluiten bij de thema's die in de algemene beleidsverklaring worden genoemd (zoals verbetering van de leefomgeving en de dynamiek van de wijken, versterking van de betrekkingen tussen de generaties, stedelijke herontwikkeling, bevordering van sportactiviteiten, ecologische overgang, sociale cohesie, enz.

De twee populairste Lighthouse-projecten worden uitgevoerd door gemeentelijke diensten, terwijl de projecten in de categorie Helpende Hand door de burgers zelf worden uitgevoerd.

Elk jaar worden ongeveer vijftig projecten voorgesteld. Sommige zijn bedoeld om de leefomgeving van hun buurt te verbeteren door een grotere sociale cohesie te bevorderen; andere om de openbare ruimte te verbeteren of om activiteiten voor kinderen, tieners en/of volwassenen te organiseren. Sommige betreffen alleen hun wijk, andere de hele gemeente. Sommige projecten vereisen slechts een klein budget (100 euro), andere een groter budget (maximaal 5.000 euro).

Heeft u een idee? Wilt u uw leefomgeving verbeteren? Uw gemeente kan uw ideeën verwezenlijken dankzij de Participatiebudget!

 

De Participatiebudget in 2 minuten:

 

Meer info? Dienst Participatie - T. 02.674.75.36 - participatie@wb1170.brussels

Regels voor Participatiebudget 2023

Overzicht van de projecten in 2020-2021-2022

Participatieplatform - Particip'wb