Het Participatiebudget in vijf fasen

Het Participatiebudget verloopt in vijf fasen:

 

  • Eind januari tot eind februari: Indiening

Tijdens deze eerste fase krijgen de inwoners van Watermaal-Bosvoorde de gelegenheid om hun ideeën voor boostprojecten en vlaggenschipprojecten in te dienen.

  • MaartHaalbaarheidsfase

Elk project wordt zorgvuldig onderzocht om ervoor te zorgen dat het strookt met de doelstellingen van de algemene beleidsverklaring en met de criteria in het reglement van het Participatiebudget. De gevalideerde projecten worden vervolgens overgemaakt aan de bevoegde gemeentediensten om hun haalbaarheid en de eraan verbonden kosten grondig te laten evalueren.

  • AprilStemming

Over de projecten die tijdens het haalbaarheidsonderzoek groen licht kregen, kunnen de burgers stemmen, bij voorkeur via het burgerparticipatieplatform of via strategisch opgestelde stembussen in het gemeentehuis en op andere veel bezochte plaatsen in de gemeente.

  • Mei: Bekendmaking resultaten

De resultaten van de stemming worden officieel bekendgemaakt en dan begint een nieuwe fase, toegespitst op het concretiseren van de gekozen ideeën.

  • Vanaf september: Verwezenlijking

De winnende projecten worden verwezenlijkt: voor de vlaggenschipprojecten gebeurt dat door de gemeente, voor de boostprojecten door de initiatiefnemers zelf.

 

Participatieplatform - Particip'wb

Info? Dienst Participatie - T. 02.674.75.36 - participatie@wb1170.brussels

 

infographielignedutempshorizontal.jpg