Participatiebudget 2023

  • Wanneer 30-01-2023 09:00 tot 31-10-2023 18:00
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

De gemeente Watermaal-Bosvoorde nodigt u uit om deel te nemen aan de vierde editie van het Participatiebudget.
Dit is een gelegenheid voor de bevolking en de verenigingen om actief en rechtstreeks betrokken te worden bij het leven in hun wijk en in de Gemeente.

Wilt u de ingediende projecten zien? Bezoek het burgerplatform Watermaal-Bosvoorde: Particip’wb

Wilt u de voortgang zien van de projecten die in eerdere edities zijn ingediend? Samenvatting van de projecten

De indieningsfase van het project is op 28 februari 2023 afgesloten.

In de maand maart zullen het college en de gemeentelijke diensten ervoor zorgen dat de projecten voldoen aan de criteria van de verordening en dat hun werkterrein onder de bevoegdheid van de gemeente valt. Zij zullen ook nagaan of de doelstellingen van de algemene beleidsverklaring worden gehaald en, ten slotte, of zij haalbaar zijn, hetzij door de projectleiders zelf, hetzij door de gemeente. In april worden alle geselecteerde projecten ter stemming voorgelegd aan alle burgers van Watermaal-Bosvoorde.

Net als bij de vorige editie zullen wij een elektronische of papieren stemming aanbieden om deze voor iedereen toegankelijk te maken. Er zullen ook permanente stemmingen zijn op de markten en in de wijkhuizen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen.

We hopen dat het deelnamerecord van 2022 wordt gebroken!

lignedutempsBP2023.png

Meer informatie? Dienst Participatie - T. 02.674.75.36 - participatie@wb1170.brussels