PV wijkvergadering Visé - Reigerbos 25/05/16

Statuut van de vragen op 31/01/17

Betrokken plaats

Onderwerp van de vraag

Huidige staat

Verwezenlijkte actie

Briljant

De plaatsing van de Berlijnse kussens is niet doordacht.

In plaats van paaltjes, zou het wenselijk geweest zijn parkeren toe te staan.

Parkeren in schuine vlakken is momenteel niet wettelijk. Waarom ze niet instellen

Er waren talrijke klachten over de snelheid en verschillende ongevallen. Wegens technische redenen werd er voor Berlijnse kussens gekozen. De signalisatie moet nog geplaatst worden

Het was noodzakelijk om paaltjes te plaatsen en zo het rijden op de stoepen door de automobilisten te vermijden.

Voor het parkeren in schuine vlakken: wij zullen onderzoeken of het mogelijk is om deze in te richten

Het parkeren in schuine vlakken wordt toegelaten op deze plek.

E.Olivier - Chantilly

Inrichting van het park hoek Chantilly/E. Olivier

De inwoners willen de grote bomen op het talud handhaven.

Het voorstel is een gezellige plaats in te richten: een minder ingesloten site, meer banken, kleine fruitstruikjes, een fruitboom, planten die het talud bekleden, klimplanten op de andere puntgevel, twee sport toestellen. Een vergunning aanvraag is lopende voor het kappen van de talud bomen, gezien de slechte staat ervan.

Het werf is voorzien in 2017.

Begonia’s

Eind van bouwwerf van de onweerbekkens.  De bewoners wensen geen moestuinen.

De bouwwerf zal deze zomer aflopen. De schoren zullen door de ondernemer worden weggenomen.

Aan de oppervlakte, voorziet men om intergenerationele moestuinen in te richten. Dit is door de vergunning van stedenbouwkunde voorzien. Een overleg met de bewoners om dit project te bepalen.

Het einde van de bouwwerf is eindelijk voorzien op de lente 2017. Een overleg met de bewoners zal georganiseerd worden.

GEN Werf

Plaatsbeschrijving

De Gemeente mobiliseert zich opdat de werkzaamheden zouden hernemen en opdat alle voorziene inrichtingen door de vergunning worden verwezenlijkt. Geen enkele beslissing is in dit stadium genomen. Echter, een goed nieuws: de halte Arcades wordt in dienst genomen in december 2016. Een schoonmaak is door de NMBS voorzien.

/

Lambert Vandervelde

Automobilisten parkeren zich veel te dichtbij de uitgang van de garages en blokkeren de uitgang. Welke oplossing?

Het is moeilijk voor de gemeente om bodem markeringen te schilderen voor alle garages, want er zijn er te veel. Men doet het uitsluitend voor de grote flatgebouwen.  Men moedigt u aan om een parkeerverbod aan te brengen op de garage.

/

Lambert Vandervelde

De gemeente heeft de populierenbomen achter het gemeente Depot gekapt, maar er blijft een boom (een bewoner heeft geweigerd).  Wat doet de gemeente?

Mevr de Schepen van Openbare Werken zal een AFSPRAAK ter plaatse voorstellen.

 

Visé nr. 62

De staat  van de stoepen voor n°62 is zeer slecht.

Men neemt er nota van. Vele stoepen moeten opnieuw gemaakt worden.  In afwachting van een volledige renovatie, is iedere eigenaar of bewoner verantwoordelijk voor het onderhoud.

Dit is een dubbel begaanbare ingang. De bewoner is verantwoordelijk van het onderhoud. We schrijven aan de bewoner.

Arcaden brug

De bestraatte stoepen zijn in zeer slechte staat. Gaat men ze eindelijk vernieuwen?

Men neemt er nota van. Vele stoepen moeten opnieuw gemaakt worden.

Geen interventie tot nu toe. Deze stoep is hesteld wanneer kasseien weg gaan.

Keym

De veiligheid van de fietsers is er met de afschaffing van de lichten op achteruit gegaan.

De reacties van de fietsers zijn genuanceerd. Sommige zijn gelukkig met de grotere verkeersvlotheid. Andere zijn minder op hun gemak, aangezien de prioriteit van rechts zonder de lichten primeert. Een AFSPRAAK met GRACQ is bepaald om de problemen te bespreken. De huidige aanpassingen zijn vrij ruw. Het definitieve project zal de zaken comfortabeler en leesbaarder voor alle gebruikers moeten maken.

Het ontwerp voor de heraanleg wordt bestudeerd.

E. Olivier of Vandervelde

Kan de gemeente een fiets box plaatsen?

9 werden geplaatst. Men heeft er geen voorzien op het terrein Olivier/Chantilly, want het zou te omslachtig zijn. Er zijn er twee anderen in de wijk.

Men zal zien of men er anderen in de wijk kan voorzien

Het beheer van de fiets boxen werd aan de vzw Cyclo doorgestuurd. We nodigen u uit om contact met hem op te nemen op: www.cycloparking.org

Overal

De netheid: de meeste afval langs de straten is afkomstig van zakken die slecht worden gebruikt. Het zijn altijd dezelfde personen. Aan preventie doen?

Men moedigt aan om de zakken in harde vuilnisbakken te plaatsen om te vermijden dat de zak zich op de stoep verspreidt.

De gemeente stelt vuilnisbakken ter beschikking van de inwoners tegen de prijs van 11€. De vuilnisbak wordt thuis geleverd met uw naam erin gegraveerd.

Een passage van de dienst van de administratieve boetes voorzien

De dienst administratieve boetes maakt controles. Als de overtreder geïdentificeerd kan worden, word een PV afgelegd. 

Lambert Vandervelde

Kan men bomen in de straat planten?

Het planten van bomen zal plaatsvinden de dag waarop de stoepen zullen vernieuwd zijn.

Januari 2017: een voorstel wordt gemaakt aan de bewoners waarop ze hun advies mogen uiten.

Tercoigne (laan)

De auto's rijden te snel naar beneden. De hoger gelegen snelheidsbreker is niet voldoende. Berlijnse kussens zetten? Kan men de snelheid controleren?

Men kan het overwegen, maar er is altijd een trillingenrisico in de oude wegennetten.

De politie stelt eveneens een dienst voor « men flasht ook in mijn straat », voor de inwoners die het wenselijk achten dat men controles in hun straat organiseer

16/06/16: la personne a fait appel au service de police « On flash dans ma rue » ? attendre résultat de la police.

Tercoigne (laan)

De stoepen zijn in zeer slechte staat.

Men neemt er nota van. Vele stoepen moeten opnieuw gemaakt worden.  In afwachting van een volledige renovatie, is iedere eigenaar of bewoner verantwoordelijk voor het onderhoud.

 

Tercoigne (park)

Kan men het asfalt aan de boven kant van het Tercoigne park wegnemen en door gras vervangen?

Reparaties hebben het vorige jaar plaatsgevonden om het asfalt minder gevaarlijk te maken. De verwijdering ervan is momenteel niet ter studie, gezien het aantal lopende projecten.

 

Overal

Wat zijn de projecten van collectieve moestuinen in de gemeente waaraan men kan deelnemen?

De gemeente beheert 3 moestuinen sites (G. Benoidt, Ooien, Gemeentelijk Godshuis). Men kan zich inschrijven, maar er is een wachtlijst.Brussel Milieu beheert eveneens twee sites: Reigerbos en Tournay-Solvay

/

Keym

De afschaffing van de bus strook blokkeert de vlotheid van het verkeer.

Het doel is juist de vlotheid te verhogen, dankzij de afschaffing van de lichten. Het doel van de test is het resultaat ter plaatse te controleren. Er is geen sprake van dat de toekomstige inrichting minder gunstig zou zijn voor het openbaar vervoer. De gevallen van specifieke opstoppingen houden verband met leveringen, die minder eenvoudig zijn dan voordien. Dit probleem zal bij de toekomstige inrichting worden opgelost.

/

Zone Delta

Wat is de staat van de projecten voor de zone Delta?

Het Chirec ziekenhuis bereikt de finale fase. Er naast, richting Fraiteur brug, zal een flatgebouw gebouwd worden (bouwaanvraag lopende). Voor de achter gelegen zone, denkt de Regio een distributiecentrum in de kelderverdieping en flatgebouwen aan de oppervlakte te creëren. Wij hebben altijd geweigerd om nieuwe gemotoriseerde toegangen naar WB te creëren.

/

Hoek Visserij/Begonia’s

Is er een bouwproject voorzien op de composteer site?

Er is geen project op het gemeenteterrein. Het terrein gelegen achter de composteer site is privaat. Er is geen vergunning aanvraag lopende.

/

Rotonde Visé/Vandervelde

Verschillende niet beveiligde zebrapaden

Men zal het onderzoeken

16/06/16: se rendre sur place pour évaluer le problème de visibilité pour les piétons.

Charles-Michiels

Slechte staat van de stoepen

Men zal het onderzoeken. Schrijf eveneens naar Oudergem.

De staat van de stoepen blijkt niet zo slecht. Geen interventie tot nu toe.

Briljant

Asfalt in slechte staat

Men zal het onderzoeken.

 

Visserij

De klanten van het restaurant The Lodge parkeren eender hoe (vooral ‘s middags)

Bekeuren

PV's afgelegd door de politie.

Reigerbos (park)

Steeds méér luidruchtige bendes ‘s nachts in het Reigerbos park.

AUB af en toe patrouilles sturen

Doordgestuurd aan de politie