Verlsag wijkvergadering Keym 11/05/16

Statuut van de vragen op 31/01/17

Betrokken plaats

Onderwerp van de vraag

Huidige staat

Verwezenlijkte actie

Keymplein

Het college legt het project van renovatie uit en antwoordt op de vragen. De inwoners hebben verschillende adviezen, voornamelijk over de afschaffing van de verkeerslichten, de voorlopige inrichting, de veiligheid van de voetgangers, van de PBM

Alle informatie over het project bevindt zich op: www.keym1170.be

De evaluatie van de test is in juni voorzien. Het project zal herzien worden als het een negatief effect over het bussen verkeer heeft. Er zal rekening gehouden worden met het comfort van alle gebruikers

Het ontwerp voor de heraanleg wordt bestudeerd.

Briljant

Men heeft Berlijnse kussens geplaatst. Maar op de Brabantse Prinsenlaan hebt u ze… weggenomen. Is dit niet tegenstrijdig?

De geplaatste kussens op de Brabantse Prinsenlaan waren in rubber en kwamen los. Men heeft ze moeten wegnemen. Op hun plaats, heeft men vernauwingen ingericht. De Berlijnse kussens geplaatst in de Briljant straat zijn in de bodem verankerd.

/

Keymplein

Project betreffende renovatie/veiligheid van de fietsers. Verschillende personen wijzen erop dat het project met de fietsers geen rekening houdt.

De huidige inrichting is tijdelijk en dus noodzakelijkerwijs ruw. Het definitieve project zal met het comfort van alle gebruikers rekening houden.

Het ontwerp voor de heraanleg wordt bestudeerd.

Epicea-Thujya

Steeds meer verkeer op deze verkeersas

Het verkeer vermeerdert overal in BRUS. De Epiceastraat is een inter-wijk wegennet, bestemd om meer trafiek (o.m. de bussen) te ontvangen. Men gaat nieuw asfalteren dit jaar. Er werden paaltjes geplaatst om de stoepen te beveiligen.

Der straat werd geasfalteerd.

Epicea

Geen enkele openbare vuilnisbak in deze straat

Men zal ter plaatse gaan zien voor de vuilnisbakken maar wij hebben al meer dan 250 vuilnisbakken op de gemeente: als men er een toevoegt, zal men hem ook moeten ophalen…

Er bestaat al een vuilnisbak voor het nr 74.

Epicea

Gebrek aan onderhoud van de bomen.

dat moet door de gemeente gedaan worden. Wij zijn bezig om ons bomenbestand te digitaliseren…  Wij zullen in de Epiceastraat langsgaan…

Het onderhoud van de bomen wordt wel gemaakt in de hele gemeente.

Koloniale

De Japanse kerselaars aan de onderkant van de laan zijn echt zeer oud en niet tijdig ingekort.

Wij hebben veel oude bomen.  Het is moeilijk om ze alle in een maal te vervangen …

Aan de gang (januari 2017)

Koloniale

De stoepen zijn in slechte staat.

Men neemt er nota van. De noden zijn enorm. Dit wegennet maakt deel uit van onze prioriteiten, maar helaas laten onze financiële middelen ons niet toe om er zo snel mogelijk als noodzakelijk aan te verhelpen,

De renovatie is voorzien na de werken dat Sibelga zal uitvoeren in 2017.

Ceders

De stoepen zijn in een slechte staat.

Men neemt er nota van. De noden zijn enorm. Dit wegennet maakt deel uit van onze prioriteiten, maar helaas laten onze financiële middelen ons niet toe om er zo snel mogelijk als noodzakelijk aan te verhelpen,

Ondergrondswerken zijn voorzien. Pas na zal de Gemeente een herstelling van de stoepen kunnen voorzien.

Kwartel veld

Welke toekomst voor het Kwartels veld?

Het veld is een bouwterrein. Echter, vraagt de gemeente aan de Regio om eveneens de vestiging van huisvestingen op het Tritomas kavel te bestuderen en andere gelijkwaardige locaties en dat de definitieve vestigingsbeslissing in functie van deze vergelijkingselementen wordt genomen.

/

Wiener (laan)

De plaat 30/h knippert niet meer

De zone 30 uitbreiden

Controleren

 

Keymplein

Problemen van alcoholisme, van kleine criminaliteit

Het is een sociaal drama. Het zijn geen delinquenten… De politie oefent druk op hen uit door regelmatige bezoeken. Het is verplicht zijn hond aan de leiband te houden. De toegang van de galerij zal verder komen om de plek gastvrijer te maken.

Er worden middelen voor een verhoogde veiligheid vrijgemaakt: meer politie ter plaatse, systematisch boetes geven, maatschappelijke begeleiding van probleempersonen, sensibilisering van de handelaars voor de alcoholverkoop… Deze beslissingen stemmen ons heel tevreden!

Wijk tussen Epicea, Vander Elst, Koloniale en de spoorweg

Een zone 30 km/h zal opgesteld worden

Binnenkort voorziene aanpassing.

Gerealiseerd gedurende de zomer 2016.

Begonia's + Van Becelaere

Wanneer lopen de bouwwerven van de onweer bekkens af?

Zij komen tot hun einde.  Een speelplein zal opnieuw ingericht worden Van Becelaerelaan.

Een intergenerationele moestuin is voorzien in de Begonia straat. De buurt bewoners zullen worden uitgenodigd op een voorstellingsvergadering van het projec

Begonia's: eind van de bouwwerf voorzien in de lente 2017.
Van Becelaere: eind van de bouwwerf voorzien in de zomer 2017.

Keymplein

Een nieuwe ingangshelling voorzien tot parking -1. Hoe?

De oprichting van een tweede ingangshelling tot parking -1 van het Keymplein is een oud project, dat nooit werd verwezenlijkt. De herinrichting van de plaats, die de brede omtrek van de Watervogelslaan insluit, geeft er ons de gelegenheid voor.

Op 25 oktober vond de algemene vergadering van het mede-eigendom van de Esplanade plaats. De VME moest zich uitspreken over dit project  waarvoor 75% van de mede-eigenaars hun akkoord moesten geven. Het onthield slechts 69% positief stemmen en zal dus niet gerealiseerd kunnen worden.