Verslag wijkvergadering Dries-Futaie-Van Becelaere 14/09/16

Statuut van de vragen op 31/01/17

Betrokken plaats

Onderwerp van de vraag

Huidige staat

Verwezenlijkte actie

Ernotte zone (moestuinen - Elsene)

Landmeters treffen maatregelen. Geruchten doen de ronde dat men de bomen weldra zou kappen en dat het bouwwerf in het voorjaar zou starten. Weet u hier meer over?

De gemeente Elsene overweegt om er verschillende flatgebouwen te bouwen. Een nieuw GPB is goedgekeurd. De moestuinen zijn gedoemd te verdwijnen. Watermaal-Bosvoorde vindt het project te belangrijk maar eind 2015, heeft Elsene de constructies gevalideerd. Er moet een openbaar onderzoek plaatsvinden voor eender welke bouwvergunning.

/

Van Becelaere tussen Kruisboog en station van Bosvoorde.

Er zijn problemen van mobiliteit. Brocante vrachtwagens parkeren er vaak. De hagen worden niet onderhouden. Vuilnisbakken worden buitengezet vanaf maandag 9:00 tot dinsdag 9:00. De voetgangers worden dus regelmatig geconfronteerd om zich tegenover auto's te bevinden want zij moeten op de straat lopen. Een dag zullen er ongevallen gebeuren.

Twee andere stukken van de laan werden vernieuwd. Er is een vergunning voor dit laatste deel verkregen, na overleg met de inwoners. Een begroting moet gevalideerd worden. Het zou kunnen dat het in 2017 wordt uitgevoerd. De problemen van netheid en niet gesnoeide hagen: wij schrijven regelmatig de betrokken eigenaars aan.

De start van de heraanleg is helaas uitgesteld omdat Hydrobru een renovatie van de riolering geplandt heeft eind 2017 / begin 2018. Het is pas dan dat de heraanleg zal kunnen opstarten.

Station van Bosvoorde

Het gaat om het meest ongastvrije station van België. Het is er zeer moeilijk om er namelijk met koffers te circuleren…Wat kunt u doen?

Dit is te wijten aan de GEN werf stilstand (onderbroken werkzaamheden eind 2014). Men erft er een bijzondere situatie: loopgraaf half overdekt, onvoltooid station, problemen aan het station van Watermaal…Voorlopige aanpassingen werden verkregen: trap in functie, opening naar de parking en, weldra, openbare verlichting op de parking. Wij zullen de asfaltering van de kades vragen. De Minister van de Mobiliteit heeft bevestigd dat de werkzaamheden zullen beëindigd worden, maar heeft geen tijdschema gegeven. Men wacht op de beslissing van de federale regering die de middelen moet vrijgeven.   

 

Dries Wijk

Er bestaat een zeer duidelijk sociologisch verschil tussen de inwoners van de flatgebouwen en die van de naburige straten. Ik word door de « niet-integratie » van beide hellingen van het Driesdal geïnterpelleerd… Wat is er voorzien opdat deze twee bevolkingen elkaar ontmoeten?

De integratie is een van de twee uitdagingen van de gemeente samen met de huisvesting. Beetje bij beetje, stellen zich acties op (wij hebben 20% sociale woningen en de huurders vernieuwen zich) met namelijk twee wijk huizen (Dries en Aartshertogen) en wij zouden wensen een derde te kunnen openen (in Le Logis). De cursussen alfabetisering zijn een goed voorbeeld. Wij hebben eveneens contacten met de inwoners om evenementen zoals de autoloze dag te organiseren.

 

Containerpark

Puin is voortaan betalend. Vreest u geen verhoging van clandestien dumpen?

Puin en de bouw afval zijn effectief betalend geworden maar tegen bescheiden kosten. De rest is gratis en de openingsuren werden uitgebreid. Het clandestien dumpen is een permanente strijd. Maar men zal er wel komen door de nodige preventie.

 

Sportzaal 

Zou men geen sportzaal (bv: BasicFit) kunnen installeren zoals men er in andere gemeenten ziet?

Het sportaanbod is heel belangrijk in de gemeente. Om een particuliere sportzaal te openen, moeten de investeerders een locatie vinden en investeren. De Gemeente beschikt helaas niet over een lokaal daarvoor.

 

Chant des Cailles

Wat zal er met de moestuinen van het Kwartels veld gebeuren?

Er werd aan een project oproep gedaan door de Regio die woningbouw op maximum een derde van het terrein voorziet. De rest zou voor de landbouw behouden worden. Maar het Kwartels veld heeft een dergelijk omvang genomen dat de Gemeente aan de Regio heeft gevraagd om de huisvestingen op andere terreinen te vestigen.

 

Klokjeslaan - Jachtohoorn

De Jachthoorn en de Klokjeslaan zijn in zeer slechte staat. Een goed punt voor de stoepen daarentegen.

In deze wijk, werden de stoepen opnieuw gemaakt. Wij herstellen de kleine putjes geleidelijk. Voor asfaltering, bevoorrecht men de wegennetten waar de bussen rijden. Nochtans staat de Jachthoornlaan op de wachtlijst.

Ces trottoirs sont sur la lsite des réparations à faire, dès que possible.

Mobiliteit bus   41

Van het station van Watermaal tot La Futaie, heeft bus 41, 4 prioriteiten van rechts (van doodlopende zijstraten) en een moeilijke doorgang aan de Hakhoutlaan… Zou men op deze plaats geen alternatieve lichten kunnen plaatsen?

Men mag geen vlotte doorstroom en snelheid verwarren. Prioriteiten van rechts maken het mogelijk om trager te rijden. Anderzijds beklaagt MIVB zich niet over de doorstroom op deze plaats.In verband met de GEN bouwwerf, is er voorzien om de Hakhoutlaan te verbreden, om een fietspad te creëren en om de straatstenen weg te nemen.De alternatieve lichten zijn een idee maar niet zeker dat het een oplossing voor de buurtbewoners is…

 

Hippodroom van Ukkel - Bosvoorde

Kunt u een plaatsbeschrijving betreffende het project Droh!me opstellen

De Regio heeft een vermaak pool aan de hippodroom willen ontwikkelen, die onder het project Droh!me wordt gehergroepeerd! Het veroorzaakt bezorgheid bij de buurtbewoners. De gemeente volgt het project van nabij. Een studie van weerslagen (mobiliteit, geluidshinder, hakken van bomen…) loopt en wij nemen deel aan de ateliers. Het lastenboek is zeer nauwkeurig. Momenteel heeft de Regio kleine vergunningen uitgereikt (hakken van 20 bomen). Wij zijn waakzaam.

 

Aspria

Waar staat men met dit project ?

Beroepen tegen de vergunning van stedenbouwkunde en de vergunning van milieu werden, namelijk door de Gemeente ingediend.

 

Onweer bekken - Van Becelaerelaan

Waar staat men met deze werf ?

Beide onweer bekkens zullen deze herfst beëindigd worden. Rue du Bien Faire, zal een speelplein, volledig nieuw en erg mooi, volgende lente of zomeringericht worden.