Verslag wijkvergadering van de Bezemhoek – 08/06/16

Statuut van de vragen op 31/01/17

Betrokken plaats

Onderwerp van de vraag

Huidige staat

Verwezenlijkte actie

Terhulpense-steenweg

Wanneer begint de bouwwerf?

Herinrichting van voorgevel tot voorgevel voorzien. Het doel is het plaatselijke karakter van de wijk te versterken.

Begin van de bouwwerf in augustus met kruispunt Terhulpen/Heiligenborre, om van het schoolverlof gebruik te maken

Het werf werd vertraagd door een interventie van Sibelga. Begin voorzien op 15/04/17

Heel de wijk

Inrichting van de zone 30

Aan Heiligenborre werd een vernauwing gecreëerd om de toegang van de zone 30 te markeren. De hele wijk is dus voortaan in zone 30.

/

Heel de wijk

Wat doet de gemeente tegen het vliegverkeer?

De Bezemhoek is betrokken door landingen bij wind van Noord tot Oost. De gemeente heeft aan de Regio gevraagd om een sonometer te plaatsen. Deze zal in Oudergem geplaatst worden. De Gemeenteraad heeft verschillende moties aangenomen die een structurele oplossing vragen en de Gemeente zal zich aansluiten bij de staking acties die door de Regio worden ondernomen.

/

Buksboom-straat

Er is meer en meer verkeer in de straat

Inderdaad, het transitverkeer is gestegen. De automobilisten proberen om de verkeersopstoppingen van de Solvay laan en van de Jachtlaan te vermijden. Er is geen oplossing op korte termijn. De straat is reeds zone 30. De verkeersrichting veranderen zou slechts de verkeerstroom laten omkeren. Op lange termijn vragen wij aan de Regio om een rotonde aan te leggen aan het kruispunt Hulpe/Solvay/Delleur. Dit zal een positief effect hebben op de doorstroming van het verkeer.

/

Japanse duizendknoop

Wat zal men doen?

Het is zeer moeilijk om deze invasieve plant te verdelgen. De gemeente verplicht op de vergunningen van stedenbouwkunde de verwijdering. Deze moet kort geknipt worden en ontruimt onder strikte omstandigheden… Een andere techniek bestaat erin om de bodem met een dekzeil te bedekken, wat moeilijk is op een grote oppervlakte.

/

Countaballet

De milieu vergunning werd vernieuwd maar is al niet geëerbiedigd. Wat wil de gemeente doen? De bewoners zijn het beu.

De milieu vergunning werd voor 5 jaar in plaats van 15 uitgereikt. Zij laat echter niet toe om alles te regelen gezien de hinder gepleegd wordt door klanten buiten de instelling. Deze kan wettelijk niet voor verantwoordelijk gehouden worden. Wij verzoeken de bewoners om systematisch de politie te roepen.

/

Countaballet

Kan men klacht indienen bij de wijk agent om zich niet steeds naar het commissariaat te moeten verplaatsen?

De klachten moeten in het commissariaat ingediend worden.

NB: het is mogelijk om klacht in te dienen langs Internet voor een beperkt aantal feiten met name: diefstal van fiets/bromfiets, etalagediefstal, vernielingen, graffiti. Hiertoe moet men op de site “police on web“ gaan

/

Vorsterielaan

Aan de kruising met Heiligenborre, staat het verkeerslicht te ver van het kruispunt. Men zou het moeten achteruitzetten. De auto's hinderen het kruispunt

Het is een regionaal wegennet. Wij geven het door aan de Regio.

Doorgesuurd.

Terhulpen naar Groenendaal (en bos)

De automobilisten overschrijden de witte lijn om de twee Berlijnse kussens te vermijden, de motorrijders om voorbij te steken… Een radar zetten of een voorlichtingsactie doen?

De Berlijnse kussens werden geplaatst ten gevolge het overlijden van een voetganger. De Gemeente ondersteunt hun handhaving. De snelheid is beperkt tot 50 km/u want er is oversteken van wild.

Wij zullen communiceren met betrekking tot deze onderwerpen.

Het is niet mogelijk om paaltjes tussen de berlijnse kussens te plaatsen omdat het een grootstedelijke wegennet is, die  uitzonderlijke vervoer mag ontvangen.

Kerk

Vélo Box - Welke zijn de voorwaarden om er een te verkrijgen? Ideaal dichtbij de kerk

Momenteel overwegen wij niet om er anderen te plaatsen. Een vereniging, Cyclo, zal weldra het beleid ervan overnemen. Neem contact op met hen vanaf september. => www.cycloparking.org.

 

Silex -Vorsterie

De fietsen kunnen doorrijden wanneer het licht rood is. Het is zeer gevaarlijk.

Men zal ter plaatse gaan zien

Het panneel werd verwijdert.

Givekot

Het is zeer slordig, en verwaarloosd…

Givekots richten zich op de uitwisseling van voorwerpen tussen personen. Er zijn problemen en men betreurt het. Vrijwilligers en personeel van de dienst openbare Netheid maken regelmatig schoon.

Het is niet uitgesloten dat men het terugtrekt als de situatie zich niet verbetert

De givekot werd verwijdert op 20/09/16

Jachtstraat

Twee restaurants zetten hun vuilnisbakken op de Jachtstraat buiten. Het gaat over een grote hoeveelheid zakken, die vaak door de dieren worden opengescheurd. De straat wordt vuil gemaakt en de restaurants maken nooit schoon.

De restaurants zijn verplicht, een contract met Brussel Netheid of een neutrale agent te onderschrijven. Zij moeten een zeker vooraf bepaald volume afval eerbiedigen.

Er zijn niet veel agenten om de overtredingen op regionaal niveau vast te stellen. De gemeente agenten van de dienst -administratieve boetes- bevoorrechten de onderhandeling. Men zal hun vragen om de restaurateurs te bezoeken.

A traduire: Suite à la visite du service des amendes chez un des 2 restaurateurs, les souillures sont nettoyées avant 08h. Action conjointe en cours avec les services du commerce et environnement pour sensibiliser tous les commerçants et mettre en place un éventuel projet test afin de créer des emplacements délimités pour déposer les sacs poubelles des commerçants. Dans l’intervalle, envoi d’un toutes-boîtes aux riverains leur rappelant leurs obligations en matière de propreté.

Jachtstraat

Twee paaltjes werden aan  weerskanten van de gemeente garage geplaatst, wat de parkeer mogelijkheden in de straat vermindert. Deze paaltjes worden regelmatig vernield. Iemand parkeert voor de garage. Waarom?

Men zal ter plaatse gaan zien.

 

Verlichting

Aan de Terhulpensesteenweg, moet de verlichting vernieuwd worden? Wat voor de andere straten?

Aan de Bezemhoek, moet alles vernieuwd worden. Het is besteld.

Hert werf zal beginnen op 15/02/17

Middelburg

Wat zal er van het kasteel van Jolymont worden?

Het is een privé eigendom. Er is momenteel geen enkel vergunning verzoek ingediend.

 

Delleur - Solvay

Er moest een rotonde ingericht worden. Hoever staat het project?

Men spreekt erover sinds januari 2011. Het belang van deze rotonde voor een vlottere trafiek wordt in een studie bewezen. Dat zal het eveneens mogelijk maken om de transit trafiek in de Diabolo wijk te verminderen.

Maar het project wordt niet prioritair geacht door de minister van Mobiliteit.