PV Buurtvergadering

Op deze pagina vindt u de notulen van de buurtvergaderingen die tussen 6 mei en 23 juni 2021 zijn gehouden. 

Deze notulen bevatten de uiteenzetting van het college van burgemeester en schepenen, de transcriptie van de gedachtewisselingen, alsmede de schriftelijk ontvangen vragen en de antwoorden van het college. 

PV  Buurtvergadering 1 Keym-Arcades

PV Buurtvergadering 2 Dries-Futaie-Van Becelaere

PV Buurtvergadering 3 Bezemhoek

N.B.: De notulen bevatten alleen de vragen in de taal waarin zij zijn gesteld. Om de notulen in het Frans te lezen, klik hier.