PV Buurtvergadering

In 2021 werden, gezien de gezondheidssituatie, de buurtvergaderingen per videoconferentie gehouden. De 5 buurten werden zo gedefinieerd dat rekening werd gehouden met de dynamiek van het grondgebied en de reeds bestaande initiatieven tussen de bewoners. Deze avondvergaderingen vonden plaats in mei en juni, met telkens een presentatie van 30 minuten door het College over de verwezenlijkingen en projecten met betrekking tot de wijk, gevolgd door een uur van discussies (vragen/antwoorden) met de bewoners:

Het College heeft ook een reeks schriftelijke opmerkingen en vragen ontvangen. De notulen, met de presentaties voor elke wijk, de vragen die tijdens de videoconferentie werden ontvangen, en de vragen die per e-mail werden ontvangen met de antwoorden van het College, worden hier verzameld 

N.B.: De notulen bevatten alleen de vragen in de taal waarin zij zijn gesteld. Om de notulen in het Frans te lezen, klik hier.