Notulen van de wijkvergardering 2022

Elk jaar nodigt het College van Burgemeesters en Schepenen bewoners uit voor een avond over het buurtleven.

In 2022 vonden deze vergaderingen plaats in september en oktober, en wel als volgt:

  • 30 minuten presentatie door het College over de verwezenlijkingen en projecten met betrekking de wijk
  • 60 minuten discussie in de vorm van vragen/antwoorden met de aanwezigen

Het College ontving ook een reeks schriftelijke opmerkingen en vragen.

De notulen bevatten de presentaties per wijk, de tijdens de vergadering gestelde vragen en de per e-mail ontvangen vragen met de door het College gegeven antwoorden:

N.B.: De notulen bevatten alleen de vragen in de taal waarin zij zijn gesteld. Om de notulen in het Frans te lezen, klik hier.