Lokaal Kyoto-plan: missie (bijna) volbracht!

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt de CO2 -uitstoot vooral van het gebouwenpark. In 2003 heeft de gemeente Watermaal-Bosvoorde de lat hoog gelegd : de Belgische of Europese aanbevelingen overstijgen en de CO2 –uitstoot komende van de gemeentegebouwen met 30% doen dalen, zonder aan comfort in te boeten.

Sinds 2013 hebben we deze doelstelling qua verwarming bereikt met als bijkomend voordeel een jaarlijkse besparing van 300.000 EUR !

Het lokale Kyoto-plan werd in 2003 door schepen Annemie Vermeylen in het leven geroepen en ging van start met de aanwerving van Manon Viérin, hoofd van de dienst Energie en spilpersoon van dit project. Dit was het ontstaan van het lokale Kyoto-plan met in het vooruitzicht ecologische maar ook economische voordelen.  Een lager energieverbruik betekent ook minder financiële lasten voor de gemeente! « Vanaf 2004 hebben wij een kadaster van al onze tellers opgesteld alsook een aantal energieaudits uitgevoerd in de gebouwen die het meest energie verbruiken zoals het zwembad, de scholen en het gemeentehuis. De andere gebouwen (35 in totaal) volgden. Via dit type analyse komt onder andere aan het licht dat het zwembad per jaar evenveel gas en elektriciteit verbruikt als 84 individuele woningen (zie grafiek) ! »

Op basis van deze audits konden direct een serie goedkope maatregelen worden genomen om het gas- en elektriciteitsverbruik te verminderen: afstellen van de cv-ketels, plaatsing van thermostatische kranen en spaarlampen, isolatie van leidingen, plaatsing van reflectoren achter de radiatoren … Er werd tegelijkertijd een sensibiliseringscampagne bij het voltallige gemeentepersoneel gevoerd: bedienden, arbeiders, personeel in de kribbes, de scholen, de huisbewaarders … De onderliggende idee is een mentaliteitswijziging: tijdens het eten zijn pc in waakstand zetten, het licht uitdoen als je het kantoor of de klas verlaat, de temperatuur lager zetten, multi-stekkers met schakelaar plaatsen …

« We hebben al een aantal investeringen gedaan », vervolgt Manon Viérin : « condensatieketels, dakisolatie, dubbele beglazing, een nieuw ontsmettingssysteem voor het zwembadwater, de plaatsing van zonnepanelen in het containerpark … Voor deze belangrijke investeringen heeft de gemeente een beroep gedaan op de bestaande gewestelijke hulpmaatregelen. Er zijn ook andere investeringen lopende: in het zwembad wordt een nieuwe condensatieketel geplaatst, een ventilatiesysteem met dubbele flux en een warmterecuperatiesysteem op «  grijs water » zoals het water van de douches. Ook de verlichting wordt vernieuwd en er wordt een wkk-systeem geplaatst dat tegelijkertijd elektriciteit en warmte opwekt. In het cultureel centrum Espace Paul Delvaux werden net een nieuwe ketel geplaatst alsook een nieuw ventilatiesysteem met warmtewinning .

Dankzij de combinatie van deze snelle maatregelen, de investeringen en de gedragswijziging van de gebruikers werd de doelstelling in talrijke gebouwen gehaald. In 2013 gaf de gemeente 500.000€ uit aan gas (tegenover 800.000€ voorheen) en 310.000€ aan elektriciteit (in plaats van 345.000€ ), wat een verbruiksdaling van 31% voor gas en 10% voor elektriciteit betekent.

De gemeente Watermaal-Bosvoorde werd reeds meerdere keren beloond voor de geleverde inspanning en wordt als model voor het Gewest naar voren geschoven. Initiatieven die zowel het milieu als de portefeuille ten goede komen … en die aangemoedigd worden door het College van Burgemeester en Schepenen.

Contactpersoon : Manon Viérin, verantwoordelijke Energie,  T. 02.674.74.57
mvierin@wb.irisnet.be