E-loket

Met de ontwikkeling van de technologie biedt het gemeentebestuur zijn burgers de mogelijkheid om uittreksels uit de bevolkingsregisters of uittreksels uit de akten van de burgerlijke stand digitaal te bestellen zonder tussenkomst van de gemeente.

Hiervoor hoeft u alleen maar in te loggen op de Irisbox-site (zie link) met uw identiteitskaart of elektronische verblijfsvergunning, uw PIN-code en een elektronische kaartlezer.

Welke documenten en toepassingen zijn beschikbaar?

 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van hoofdverblijfplaats
 • Attest van hoofdverblijfplaats (met historiek)
 • Attest van Belgische nationaliteit
 • Attest van leven
 • Attest van wettelijke samenwoning
 • Attest van verblijfplaats met het oog op huwelijk
 • Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
 • Attest van Belgische kiezer
 • Een uittreksel uit de registers
 • Verklaring van adresverandering
 • Verzoek om een uittreksel uit het Strafregister
 • Geboorte-, huwelijks-, echtscheidings-, overlijdens-, nationaliteitsakten, enz.
 • Op afspraak alleen voor de dienst Burgerlijke Stand

IRISBOX