De Belgische nationaliteit

De Wet van 04 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (op  14 december 2012 in het Belgisch Staatblad gepubliceerd) is op 01 januari 2013 van kracht getreed.

Die wet bepaalt de 2 manieren om belg te worden : toekenning en verkrijging

De toekenning :

De Belgische nationaliteit is voorwaardelijk toegekend aan één in België of in het buitenland geboren kind automatisch of door een verklaring  binnen een welbepaald termijn bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De verkrijging :

Een meerderjarige kan voorwaardelijk de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Kost : 96,25€

Gelieve voor verdere inlichtingen de dienst Burgerlijke Stand te contacteren (02/674.75.13 of burger.stand@wb1170.brussels)