Begraafplaats

De begraafplaats van Watermaal-Bosvoorde bevindt zich op de Buksboomstraat 57
De begraafplaats is alle dagen open. 

Het graf dient onderhouden te worden. Indien de gemeente merkt dat het graf niet schoongemaakt wordt, door onkruid is overwoekerd, verwaarloosd, ingestort of in verval is geraakt, dan laat de burgemeester een akte van verwaarlozing opmaken in de vorm van een kleine affiche die aangeplakt wordt. Deze akte dient gedurende één jaar ter plaatse te blijven. Indien na het aflopen van deze periode, de familie van de overledene nog niet van zich heeft laten horen en indien geen herstellingswerken werden uitgevoerd, kan de concessie afgeschaft worden.
Voorwaarden : zie reglement.