Begraafplaats

Buksboomstraat 57
Open alle dagen

Het graf dient onderhouden te worden. Indien de Gemeente ondervindt dat het graf niet gekuist wordt, door onkruid is overstroomd, nagelaten, ingestort of in verval is geraakt, dan laat de Burgemeester proces-verbaal van verlatenheid opmaken in de vorm van een klein affiche. Dit affiche dient gedurende één jaar ter plaatse te blijven. Na het aflopen van deze periode, indien de familie van de overledene nog niet van zich heeft laten horen en indien geen herstellingswerk werd uitgevoerd kan een einde aan de concessie worden gebracht.
Voorwaarden : zie reglement.