Europese verkiezingen 09/06/2024 - 16- en 17-jarigen mogen stemmen !

Elk 5 jaar worden de Europese burgers uitgenodigd om de vertegenwoordigers van het Europees Parlement te kiezen.

Als Europese burger die in de gemeente woont kan u zich op de kiezerslijst  inschrijven.

U moet zich enkel  op de Bevolkingsdienst aanmelden om het formulier in te vullen of u kan het per telefoon of schriftelijk aanvragen. U kan het hier ook downloaden.

Formulier EU kiezer

Het is ook mogelijk om zich online  in te schrijven via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be

Na ontvangst van uw aanvraag en indien al de voorwaarden om kiezer te worden vervuld zijn, zal u uw door het College van Burgemeester en Schepenen toegekende  goedkeuring ontvangen.

Dat betekent dat u op de kiezerslijst ingeschreven zal worden en u zal verplicht zijn om te gaan stemmen.

Nieuwigheid :

De Europeanen en de Belgen die op de dag van de verkiezing 16 jaar oud worden kunnen ook stemmen.
Om dat te kunnen doen moeten ze zich op de kiezerslijst inschrijven.

FLASH INFO
In zijn arrest van 20.07.2023 heeft Het Grondwettelijk Hof de verplichting voor minderjarige Belgen zich in te  schrijven  op de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europees Parlement vernietigd.
In tegenstelling tot meerderjarige Belgen moesten de minderjarige Belgen zich van tevoren op de kiezerslijst inschrijven om te kunnen stemmen.
Voor het Hof was deze verplichting  niet gegrond.
Bijgevolg verwacht de gemeente de nieuwe instructies van de FOD Binnenlande Zaken.

Ze kunnen het formulier om de Bevolkingsdienst  verkrijgen of per telefoon of schriftelijk aanvragen of hier downloaden.

Formulier Belgische minderjarige

Formulier EU minderjarige

Ze kunnen zich ook online  inschrijven via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be

Voor verdere inlichtingen aarzel  niet de Bevolkingsdienst   te contacteren per telefoon ( 02/ 674.75.50) of per mail bevolking@wb1170.brussels of de volgende websites te raadplegen : www.verkiezingen.fgov.be of www.europeanelections.belgium.be

Belangrijke opmerking :

Als u al bij de laatste Europese verkiezingen  gestemd heeft moet u zich niet opnieuw inschrijven tenzij u uw statuut als Europese kiezer vrijwillig heeft opgegeven.