Participatie

Gelijkvloers van het gemeentehuis
Antoine Gilsonplein 1 - 1170 Brussel
T. 02.674.75.36
participatie@wb1170.brussels

De afdeling Participatie beheert de buurtvergaderingen en het participatiebudget.

Wijkvergaderingen

Deze bestaan uit een dialoog tussen de inwoners van de gemeente en de leden van het College, de hoofden van de wijkcomités en de hoofden van bepaalde gemeentelijke diensten (openbare werken, stedenbouw, politie, enz.). Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om de inwoners van de gemeente in staat te stellen zich uit te spreken over problemen in verband met hun buurt en algemene vragen te stellen over het beheer van de gemeente.
De gemeente is verdeeld in zones, zodat mensen die in dezelfde wijk wonen en dus met dezelfde soort problemen te maken hebben, worden samengebracht:

  • Arcaden/Keym
  • Futaie/Dries/Van Becelaere
  • Bezemhoek
  • Bosvoorde-Centrum
  • Tuinwijken/Aartshertogen

De participatiebudget

Dankzij de participatieve begroting kunnen de inwoners zich een deel van de gemeentebegroting toe-eigenen om projecten voor te stellen en te kiezen die zij in de gemeente uitgevoerd willen zien.

Elk jaar worden ongeveer vijftig projecten voorgesteld. Sommige zijn bedoeld om de leefomgeving van hun buurt te verbeteren door een grotere sociale samenhang te bevorderen; andere om de openbare ruimte te verbeteren of om activiteiten voor kinderen, jongeren en/of volwassenen te organiseren. Sommige betreffen alleen hun wijk, andere de hele gemeente. Sommige projecten vereisen slechts een klein budget (100 euro), andere een groter budget (maximaal 5.000 euro).