Groepsaankoop energie

Om deel te nemen: wb1170-energie.be of 02 319 82 05

Op de energiemarkt heerst een gespannen sfeer gezien de internationale context. Door het organiseren van een groepsaankoop voor energie in 2021 konden de inwoners van Watermaal-Bosvoorde in totaal bijna 150.000 euro besparen op hun facturen van 2022.

Hoe koos Watermaal-Bosvoorde de dienstverlener voor “groepsaankoop energie”?

We hebben eerst een gedetailleerd bestek opgemaakt en dat hebben we naar meerdere potentiële dienstverleners gestuurd. De enige degelijke en gedetailleerde offerte kwam van Wikipower. Hun missie is het leveren en voor iedereen toegankelijk maken van duurzame energie, maar ook de burgers beschermen tegen weinig scrupuleuze werkwijzen door ze te helpen offertes te vergelijken. Rixensart doet bijvoorbeeld al verschillende jaren beroep op deze dienst, en gemiddeld 25% van de burgers per jaar doet er nu aan mee.

Wat zijn de verschillende door Wikipower toegepaste criteria om een leverancier te selecteren?

De belangrijkste voorwaarden waaraan de leverancier moet voldoen zijn de volgende:

 1. groene en Belgische stroom;
 2. in het kader van een variabele offerte, de index die Wikipower oplegt respecteren;
 3. de door Wikipower gevraagde contractduur respecteren;
 4. het aanbevolen maandelijkse voorschot volgen wanneer de burger het voorstel aanvaardt;
 5. gratis de keuze aanbieden tussen een digitale of papieren factuur;
 6. gratis de mogelijkheid aanbieden om via overschrijving te betalen;
 7. toegang verlenen tot een telefonische klantendienst zonder bijkomende kosten;
 8. Wikipower legt een vast tarief op naar verhouding van de duur van energievoorziening;
 9. een bevoorrecht contactpunt hebben binnen hun organisatie;
 10. bescherming van de begunstigde van het sociaal tarief met desgevallend de mogelijkheid tot terugwerkende kracht zonder gevolgen;
 11. maximale gewogen gemiddelde prijs om het belang/het voordeel van de offerte t.o.v. de marktvoorwaarden te garanderen.

Deze verplichtingen richten zich voornamelijk op de bescherming van de consument. De voorstellen die aan deze voorwaarden voldoen, worden door een gerechtsdeurwaarder goedgekeurd die vervolgens aangeeft welk van de voorstellen de grootste besparing voor de deelnemers oplevert. Dat voorstel wordt uiteindelijk definitief weerhouden en door de deurwaarder overgemaakt aan Wikipower.

Waarom werd Mega in 2022 geselecteerd? 

Wikipower heeft alle spelers op het Brussels grondgebied geraadpleegd en twee hiervan hebben gereageerd. Mega kwam met het beste voorstel. Deze leverancier heeft in het verleden al meerdere groepsaankopen binnengehaald. Groepsaankopen maken deel uit van de klantenwervingsstrategie van Mega, ze zijn dus vaak agressief met hun prijzen in het kader van concurrentie. Ze kunnen het zich ook veroorloven, want ze hebben geen productiecapaciteit (dus minder vaste kosten) en ze kopen al hun energie op de markt.  Toch is Mega niet altijd de winnaar. In april 2020, bijvoorbeeld, was het Lampiris die het groot lot won met een vaste prijs voor 3 jaar.

Hoe weten we zeker dat Wikipower onafhankelijk is?

Voor groepsaankopen heeft Wikipower het officieel certificaat van CREG ontvangen. Dat is een goede garantie voor wat betreft hun professionaliteit en onafhankelijkheid, want het certificaat van CREG verplicht dat er geen enkel rechtstreeks of onrechtreeks (aandeelhouderschap) verband mag zijn met een leverancier. De leverancier wordt geselecteerd door een gerechtsdeurwaarder op basis van criteria aangeleverd door Wikipower voor elke actie.

Hanteert Wikipower een agressieve commerciële werkwijze?

Elke gecontacteerde persoon is volledig vrij in zijn keuze om het voorstel van Wikipower al of niet te aanvaarden, ongeacht de geselecteerde leverancier. Het is een dienst van de gemeente aan haar inwoners (de meerderheid van de mensen weet niet dat je eenvoudig van leverancier kan veranderen en hier hebben we “groene stroom”-clausules), en natuurlijk wordt niemand verplicht om over te stappen. 

Is het echt wel “groene stroom” en hoe kunnen de mensen bepalen of het de moeite waard is om erin te stappen?

CREG is het organisme dat controleert dat de energie die de leverancier verdeelt voldoet aan de “groene stroom”-criteria.

Hoeveel mensen reageerden op de offerte van 2022 en hoeveel hebben er meegedaan aan de groepsaankoop?

Ter herinnering, de aan de burgers voorgestelde oplossingen waren de volgende: elektriciteit, gas, installatie van zonnepanelen, isolatiewerken en ledverlichting. 1.383 huishoudens hebben interesse getoond in de groepsaankoop en hebben contact opgenomen met Wikipower. Een groot succes, want dat is bijna 12% van de burgers. Dit is de verdeling per dienst:

 • aantal inschrijvingen voor elektriciteit en gas: 1.275;
 • aantal inschrijvingen voor zonnepanelen: 128;
 • aantal inschrijvingen voor isolatie: 147;
 • aantal inschrijvingen voor led: 185.

De ingeschreven huishoudens krijgen een persoonlijk bericht: eens het voorstel gekend is, krijgen ze een gedetailleerd overzicht van de besparingen die ze kunnen verwachten met een tariefoverzicht en een beslissingsboom om hen te helpen de juiste keuze te maken, rekening houdend met hun persoonlijke situatie. Een aantal van die huishoudens hebben dan hun inschrijving bevestigd. Voor sommigen, meer bepaald diegenen met een vast contract, heeft Wikipower hen geadviseerd niet te veranderen. Ten slotte hebben 525 huishoudens zich ingeschreven voor gas en/of elektriciteit, 30 voor isolatie en 25 voor zonnepanelen.

Welke besparingen werden er doorgevoerd dankzij de groepsaankoop van 2022?

Om het nut van het verkregen tarief te meten moeten we dit vergelijken met het huidig aangeboden tarief van andere leveranciers, voor variabele oplossingen (er zijn er sowieso geen andere meer) gebaseerd op dezelfde prijsherzieningsindex, namelijk de TTF 103. In de prijsindexatieformule zit er naast de prijsherzieningsindex nog een ander element waar men mee kan spelen, namelijk de marge van de leverancier. Dit gebeurde in het kader van de groepsaankoop, waardoor volgende besparingen in 2022 mogelijk werden:

 • 117.845 euro (gas/elektriciteit);
 • 16.250 euro (zonnepanelen);
 • 15.000 euro (isolatie).

goed voor een totaal van 149.809 euro.