Energie

3de verdieping van het Hooghuis
Contact: energie@wb1170.brussels
T. 02.674.74.57

 
 • Uitvoering van het Actieplan Duurzame Energie. Hoofddoelstelling « Vermindering met 40% van het energieverbruik van de openbare gebouwen, zonder comfortverlies voor de gebruikers ». Namelijk:
 • Energieboekhouding: maandelijkse meterstanden/facturen, analyses van het verbruik (e.a. NRClick), jaarlijkse balans.
 • Steun aan de dienst Openbare Werken voor energiebesparende werken en dossiers.
 • Hulp voor de goede programmering van de verwarmingsregelingen, objectivering van de temperatuur in de gebouwen via genomen maatregelen.
 • Dossiers voor het aanvragen van  premies en subsidies voor energiebesparende werken.
 • Follow-up van de elektriciteit producerende installaties, o.a. groene certificaten.
 • Methodes van aanmoediging/informatie bij gebruikers van de openbare gebouwen inzake energiebesparing.
 • Aanspreekpunt van de opdrachtcentrale Interfin voor de aankoop van gas en elektriciteit voor de gemeentelijke gebouwen.
 • EPB-certificering van openbare gebouwen (in samenwerking met de dienst Stedenbouw/Milieu).
 • Aanmoedigings-/ informatie-initiatieven bij de burgers inzake energiebesparing.
 • WATER: certificatie/archivering van facturen en invoeren van een waterverbruik boekhouding van de openbare gebouwen.