Groepsaankoop van energie, editie 2023

Hartelijk dank aan de 1.007 inwoners die zich vooraf hebben ingeschreven om deel te nemen aan de groepsaankoop van energie voor 2023.

Mega is de serviceprovider die het beste aanbod heeft ingediend bij Wikipower. De campagne was zo succesvol dat de inschrijvingsperiode is verlengd tot 22 december middernacht.

Schrijf u gratis en vrijblijvend in vóór 22 december 2023 om het aanbod te ontvangen dat door de experts is onderhandeld, en ontdek hoeveel u persoonlijk kunt besparen. Je bent dan vrij om het aanbod te accepteren of te weigeren.

 • Gratis en vrijblijvende inschrijving;
 • geen administratieve formaliteiten
 • geen breukkosten;
 • gepersonaliseerde ondersteuning;
 • gecertificeerd door de CREG, de federale regulator.

Waarom organiseert de Gemeente een groepsaankoop energie?

De situatie op de energiemarkt blijft gespannen gezien de internationale context. Om haar inwoners concreet te ondersteunen, heeft de gemeente Watermaal-Bosvoorde samen met Wikipower een nieuw initiatief gelanceerd voor de groepsaankoop van energie. Deze collectieve aanpak geeft inwoners die dat wensen de kans om voordeligere tarieven te bekomen voor hun groene stroom en aardgas. Hoewel de elektriciteits- en gasprijzen sinds de zomer van 2022 gedaald zijn, liggen ze vandaag nog steeds beduidend hoger dan voor de energiecrisis. De aanhoudende instabiliteit van de markt, in combinatie met de aanzienlijke besparingen die huishoudens kunnen realiseren door van leverancier te veranderen, toont eens te meer het belang aan van bewustmaking van het publiek door het organiseren van een groepsaankoop van energie. In 2022 namen honderden huishoudens in Bosvoorde deel aan dit solidariteitsinitiatief en konden de inwoners van Watermaal-Bosvoorde in totaal bijna 150.000 euro besparen op hun gas- en elektriciteitsfactuur.

Hoe werkt het proces?

Het groepsaankoopproces voor elektriciteit en gas is verdeeld in vier afzonderlijke fasen:

 • Inschrijving voor de groepsaankoop (1 september - 31 oktober 2023): de registratie is gratis en vrijblijvend op de website www.wb1170-energie.be, via een papieren formulier dat per post wordt opgestuurd of telefonisch op 02.319.82.05.
 • Aanbesteding (begin november): Wikipower zal dan energieleveranciers aanbesteden. De laagste tarieven zullen de voorkeur krijgen, maar de energie-experts van Wikipower zullen erop toezien dat de aanbiedingen ook voldoen aan strenge kwaliteitscriteria: 100% groene en Belgische stroom, een pro rata vergoeding, de mogelijkheid voor de klant om de manier van factureren en het ontvangen van facturen te kiezen, en een klantendienst die telefonisch bereikbaar is.
 • Communicatie en verzending van gepersonaliseerde aanbiedingen (vanaf midden november 2023): geregistreerde huishoudens en bedrijven ontvangen hun gepersonaliseerde aanbiedingen vanaf half november.
 • Aanvaarding van het aanbod en ondertekening van het contract (vóór 30 november 2023): elke deelnemer ontvangt een aanbod op maat en is vrij om het al dan niet te aanvaarden. Deze fase duurt slechts enkele minuten en de deelnemers hoeven geen administratieve stappen te ondernemen. De energie-experts van Wikipower zullen alles voor hen regelen.

Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe beter de kortingen. Dit initiatief staat dus open voor de hele bevolking van de gemeente Watermaal-Bosvoorde en voor alle Belgische burgers. Huishoudens die al hebben deelgenomen aan een collectief aankoopinitiatief verliezen de voordelen van hun contracten wanneer deze aflopen. Zij moeten zich dus opnieuw inschrijven voor deze nieuwe editie om te kunnen blijven genieten van competitieve tarieven.

Hoe heeft Watermaal-Bosvoorde de dienstverlener voor "groepsaankoop van energie" gekozen?

We begonnen met het opstellen van een gedetailleerd bestek en stuurden dit naar verschillende potentiële dienstverleners. De keuze viel op de offerte van Wikipower, die degelijk en gedetailleerd was. Wikipower is een Luiks bedrijf dat sinds 2011 actief is in groepsaankopen van energie en duurzame technologieën. Het lanceerde ook energie-vergelijker.be, een vergelijkingsdienst voor energiecontracten voor Belgische gezinnen en bedrijven. Zowel de groepsaankopen van Wikipower als de online vergelijker energie-vergelijker.be zijn gecertificeerd door de CREG. Als een organisatie die 100% onafhankelijk is van energieleveranciers, worden de groepsaankopen van Wikipower gecontroleerd door een gerechtsdeurwaarder tijdens de selectie van de voordeligste aanbiedingen. Haar missie is om duurzame energie te promoten, de toegang ertoe te democratiseren en burgers te beschermen tegen gewetenloze methodes door hen te helpen aanbiedingen te vergelijken.

Wat zijn de verschillende criteria die Wikipower gebruikt om de leverancier te kiezen?

De belangrijkste voorwaarden waaraan de leverancier moet voldoen zijn de volgende:

 • Groene en Belgische elektriciteit;
 • in het geval van een variabel voorstel, voldoen aan de indexeringsindex opgelegd door Wikipower;
 • voldoen aan de door Wikipower gevraagde contractduur;
 • de aanbeveling voor een maandelijkse afbetaling opvolgen indien het aanbod wordt aanvaard door de burger;
 • toegang bieden tot een efficiënte telefonische klantendienst zonder extra kosten;
 • Wikipower legt een vaste vergoeding op in verhouding tot de duur van de energielevering;
 • bescherming van de begunstigde van het sociale tarief met de mogelijkheid om terug te keren zonder gevolgen indien nodig;
 • maximale gewogen gemiddelde prijs om het belang/voordeel van het aanbod ten opzichte van de marktvoorwaarden te garanderen.

Deze beperkingen zijn voornamelijk gericht op consumentenbescherming. Biedingen die voldoen aan deze voorwaarden worden gevalideerd door een deurwaarder, die vervolgens het bod identificeert dat het bedrag aan besparingen voor de deelnemers maximaliseert. Dit aanbod wordt dan definitief geselecteerd en door de deurwaarder doorgestuurd naar Wikipower.

Hoe kan ik er zeker van zijn dat Wikipower onafhankelijk is?

Voor groepsaankopen heeft Wikipower een officiële certificering ontvangen van de CREG. Dit is een goede garantie voor hun professionaliteit en onafhankelijkheid, aangezien de CREG-certificering vereist dat ze geen directe of indirecte banden (aandelenbezit) hebben met een leverancier. De leverancier wordt gekozen door een gerechtsdeurwaarder op basis van criteria die Wikipower voor elk aandeel aanlevert.

Heeft Wikipower een agressieve commerciële aanpak?

Elke gecontacteerde persoon is volledig vrij om het aanbod van Wikipower te aanvaarden of af te wijzen, ongeacht de gekozen leverancier. Dit is een dienst die de Gemeente aanbiedt aan haar inwoners (de meeste mensen weten niet dat ze gemakkelijk van leverancier kunnen veranderen en hier hebben we "groene energie" clausules), en natuurlijk is niemand verplicht om deze stap te nemen.

Is het echt groene energie en hoe kunnen mensen beslissen of het de moeite waard is om zich aan te melden?

De CREG is de instantie die controleert of de door de leverancier gedistribueerde energie voldoet aan de criteria voor "groene energie".

Hoeveel mensen reageerden op het aanbod van 2022 en hoeveel sloten zich aan bij de groepsaankoop?

Ter herinnering, de oplossingen die aan de burgers werden aangeboden betroffen: elektriciteit, gas, de installatie van fotovoltaïsche panelen, isolatiewerken en LED-lampen. 1.383 huishoudens toonden interesse in groepsaankopen en namen contact op met Wikipower. Dit is een groot succes, aangezien dit bijna 12% van de bevolking vertegenwoordigt.

Hier is een uitsplitsing per dienst:

 • aantal inschrijvingen voor elektriciteit en gas: 1.275;
 • aantal inschrijvingen voor fotovoltaïsche panelen: 128;
 • aantal inschrijvingen voor isolatie: 147;
 • aantal inschrijvingen voor LED's: 185.

Geregistreerde huishoudens ontvangen gepersonaliseerde communicatie: zodra het aanbod bekend is, ontvangen ze details over de besparingen die ze kunnen verwachten, samen met een beschrijving van de tariefkaart en een beslisboom om hen te helpen de beste keuze te maken voor hun persoonlijke situatie. Sommige van deze huishoudens bevestigden vervolgens hun abonnement. Voor sommigen, vooral degenen met een vast contract, adviseerde Wikipower om niet over te stappen. Uiteindelijk hebben 525 huishoudens zich ingeschreven voor gas en/of elektriciteit, 30 voor isolatie en 25 voor zonnepanelen.

Welke besparingen zijn er gerealiseerd dankzij de groepsaankoop van 2022?

Om het nut van het verkregen tarief te meten, moeten we het vergelijken met de tarieven die momenteel door andere leveranciers worden aangeboden, voor variabele oplossingen (er is toch niets anders) op basis van dezelfde herzieningsindex, d.w.z. TTF 103. In de prijsindexeringsformule is er naast de keuze van de herzieningsindex nog een ander element dat kan worden beïnvloed: de marge van de leverancier. Dit is gedaan in het kader van de groepsaankoop, wat de volgende besparingen opleverde in 2022:

 • 117.845 euro (gas/elektriciteit);
 • 16.250 (fotovoltaïsche panelen);
 • 15.000 (isolatie).

voor een totaal van 149.809 euro.