Vraag uw verwarmingspremie aan vóór 15 oktober

Gezien de stijgende energieprijzen heeft de regering besloten een federale verwarmingspremie van 100 euro netto toe te kennen.
Elk huishouden dat op 31 maart 2022 een elektriciteitscontract voor zijn woning had, heeft recht op deze eenmalige federale premie. Het contract moet echter voor huishoudelijk gebruik zijn. Elektriciteitscontracten voor commerciële of professionele doeleinden komen dus niet in aanmerking.
Veel gezinnen hebben deze bonus al automatisch ontvangen.

Als dit niet het geval is, hebt u tot 14 oktober de tijd om het aan te vragen.

Wat moet je doen?

 • Controleer uw elektriciteitsrekeningen
  Als u niet zeker weet of u de federale bonus van 100 euro hebt ontvangen, controleer dan eerst uw elektriciteitsfacturen die u tussen 15 april en 31 juli 2022 hebt ontvangen. In de meeste gevallen is de bonus in mindering gebracht op de voorschotfactuur. Als uw voorschotfactuur minder dan € 100 bedraagt, dan is ofwel het saldo in mindering gebracht op de volgende voorschotfactuur, ofwel is het aan u terugbetaald, ofwel heeft u een creditnota ontvangen. In dit geval werd het geld of saldo teruggestort op uw rekening.
  In ieder geval moet de vermelding "federale verwarmingspremie" op de rekening of de overschrijving staan.
  Als u meerdere elektriciteitscontracten voor uw woning hebt, hebt u slechts één keer recht op deze bonus.

 • Ga na of u recht heeft op de verwarmingspremie

Heeft u niets gevonden in uw rekeningen of heeft u geen creditnota ontvangen? Ga dan na of u recht heeft op de stookbonus.
Dat kan via de online aanvraag op de website van FOD Economie. U kunt inloggen met uw elektronische identiteitskaart of itsme en u ziet uw gegevens en de elektriciteitscontracten op uw naam.
Als u geen contracten ziet in de online toepassing, betekent dit dat de FOD Economie uw contract niet automatisch heeft kunnen verwerken. Dit kan komen doordat uw gegevens bij de leverancier of distributienetbeheerder niet overeenkomen met die in het nationale register. Of bijvoorbeeld verschillende schrijfwijzen van de naam en/of het adres, het gebruik van een bijnaam of een EAN-code op een ander adres dan uw huisadres.

 • Een aanvraag indienen

  Als u recht heeft op de stookbonus, kunt u tot en met 14 oktober 2022 een aanvraag indienen. Er zijn twee manieren om dit te doen.
  De snelste manier om de aanvraag in te vullen en de premie te ontvangen is online. Deze aanvraag kan worden ingediend door de persoon die op het elektriciteitscontract staat vermeld en door andere leden van het huishouden op hetzelfde adres.

Hoe doe ik dit?

 • Log in met uw elektronische identiteitskaart of itsme.
 • Klik op "Toepassen".
 • Vul uw klantgegevens in. Op de (voorschot)factuur vindt u uw klantnummer, de EAN-code van uw elektriciteitscontract en uw leverancier.
 • Uw leverancier stort de verwarmingspremie op het bankrekeningnummer waarmee u uw elektriciteitsfacturen betaalt. Als u een ander nummer wilt gebruiken, kunt u dat aangeven in het IBAN-veld.
 • Vergeet niet uw e-mailadres en uw telefoon- of gsm-nummer te vermelden. Deze zullen worden gebruikt om contact met u op te nemen wanneer uw dossier in behandeling is.
 • Vink beide vakjes aan en klik op "Aanvraag indienen".

U kunt uw aanvraag ook op papier indienen. U vindt het formulier hier.
Vul de tweede pagina in (met de hand of met de computer). Print het uit en stuur alleen deze pagina, zonder bijlagen, per post (het hoeft niet aangetekend) naar het postbusadres bovenaan de pagina.

Wat gebeurt er nu?

Als u uw aanvraag online hebt ingediend, ontvangt u een bevestigingsmail. Papieren aanvragen moeten eerst in ons computersysteem worden ingevoerd. Zodra dit is gebeurd, ontvangt u een brief of e-mail als ontvangstbevestiging. Het kan een paar weken duren vanaf het moment dat wij uw aanvraag ontvangen tot het moment van verwerking en uitbetaling door de leverancier.
De FOD Economie verwerkt uw aanvraag zo snel mogelijk. U ontvangt per e-mail of brief bericht of uw aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Als uw aanvraag wordt afgewezen, wordt ook de reden van de afwijzing vermeld.
Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, informeert de FOD Economie de elektriciteitsleverancier met wie u op 31 maart 2022 een contract had. Deze leverancier stort uw verwarmingspremie zo snel mogelijk op uw bankrekening.
Let op: het is mogelijk dat de leverancier niet over uw bankgegevens beschikt (bijvoorbeeld omdat u geen klant meer bent). Zij nemen dan contact met u op (per e-mail of per post). Je hebt tot 15 november 2022 om te reageren. Als u niet op tijd reageert, kunt u de premie niet meer ontvangen.

In welke gevallen heeft u geen recht op de federale verwarmingspremie?

 • als u een elektriciteitscontract heeft voor uw tweede huis;
 • als u een incidentele klant bent of als u een tijdelijke verbinding hebt;
 • als u als residentiële klant verhuist zonder uw elektriciteitscontract op te zeggen en de nieuwe bewoner op dat adres geen elektriciteitscontract afsluit of als er geen nieuwe bewoner is;
 • als u in een woning woont waar mensen woongeld betalen of die exploitatiesubsidies ontvangt (bijvoorbeeld verpleeghuizen, bejaardentehuizen).

Heb je nog vragen? Raadpleeg gerust de FAQ's