De gemeente geeft een premie voor de onroerende voorheffing

De eigenaars met een laag of middelhoog inkomen kunnen een jaarlijkse gemeentelijke premie van € 70,- op de onroerende voorheffing aanvragen.

Aanvragers moeten voldoen aan de inkomenscriteria, slechts één vastgoed bezitten en er wonen.

De aanvragers moeten een formulier invullen.

Dit kan tot hoogstens 6 maanden na de verzending van het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing op het gebouw waarvoor de premie wordt aangevraagd.

Informatie : dienst Financiën, T. 02.674.74.47 - financien@wb1170.brussels