Afspraken Gezondheid aan het station van Watermaal

Beter leven met ziekte: activiteiten in het voormalige station van Watermaal

Een van de doelstellingen van de gezondheidsdienst is het ondersteunen van burgers die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld na een ziekte of door de ziekte van een familielid. 

Activiteiten in het Frans.

Alzheimer, kom uit je bubbel ...

De vereniging Alzheimer België biedt groepsactiviteiten aan (gezelschapsspelletjes, beweging, ontspanning, muziek, enz.) alsook gespreksgroepen voor verzorgers. Ze helpen het gevoel van eigenwaarde te versterken, het welzijn te vergroten, communicatie, samen lachen en goede tijden delen.

02.428.28.10 - info@aalz.be

Agenda en info

Similes, je bent niet alleen

Similes Brussel is een vereniging die gespecialiseerd is in hulp aan familieleden (familie en vrienden) van mensen met psychische aandoeningen. De vereniging biedt verschillende diensten aan om elkaar te informeren, voor te lichten en te helpen: een telefonische hulplijn, psychologische of sociale consultaties, een juridische dienst, enz., maar ook discussiegroepen, plaatsen waar familieleden hun zegje kunnen doen en naar elkaar kunnen luisteren.

De discussiegroepen vinden plaats op dinsdag van 17 tot 19 uur.

Volgende vergaderingen in 2023: 24/01, 28/03 en 18/04

02.511.06.19 - bruxelles@similes.org

Agenda en info

Dients Gezonheid, T. 02.674.74.72, gezondheid@wb1170.brussels