Inschrijvingsformulier voor de rommelmarkt Wiener-Hertog-Vink – 3 oktober 2021

Vanaf 6 september: de inschrijving staat open voor iedereen (inwoners en niet-inwoners van de gemeente).

De deelnemers zullen en dit vanwege organisatorische redenen, hun definitieve plaatsing pas meegedeeld krijgen na het afsluiten van de inschrijvingen en de bevestiging van de betaling van de daaraan gekoppelde waarborg.

De perimeter van de rommelmarkt is de volgende:

 • Middelburgstraat : volledige straat ;
 • Jachstraat : volledige straat ;
 • Wienerplein : eiland ;
 • Hertogendreef : van het nummer 9 t/m 65 (inbegrepen);
 • Vinkstraat : van het nummer 1 t/m 66 (inbegrepen);
 • Castel Fleurisquare : volledige ;
 • La Brise dreef : van het nummer 37 t/m 25 (inbegrepen).

Plan : Middelburgstraat (begin) + Jachstraat
Plan : Middelburgstraat (midden)
Plan : Middelburgstraat (einde)
Plan : Hertogendreef + Castel Fleurisquare
Plan : Vinkstraat (begin) + La Brise dreef
Plan : Vinkstraat (einde)

Uw inschrijving wordt pas gevalideerd na ontvangst van de aanbetaling van 15,00€ per staanplaats, indien u in de gemeente woont.
Indien u buiten de gemeente woont, dient u een bedrag van 25,40€ over te maken (waarborg van 15,00€ + 10,40€ deelnamekosten) per staanplaats.

De voorrang inschrijvingen sluiten op maandag 20 september.

De betaling zal per overschrijving gebeuren op de rekening van de Gemeente BE60 0910 1209 0370 (met melding van de naam, voornaam en de rommelmarkt).

De waarborg zal terugbetaald worden, binnen de twee maand, indien u effectief heeft deelgenomen aan de rommelmarkt (u hebt twee weken voor de rommelmarkt datum om uw deelname te annuleren) en uw standplaats proper en zonder waar achter liet

OPLETTEN :  Covid richtlijnen zijn binnen rommelmarktperimeterverplicht

Met uw inschrijving gaat u er akkoord mee om aan de volgende maatregelen te respecteren:

 • Mondmasker is verplicht;
 • Hydroalcoholische gel moet beschikbaar zijn;
 • Maximaal 2 personen per plaats;
 • Sanitaire afstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden;
 • Geen samenkomsten;
 • Het is verboden om te eten en te drinken, behalve voor uw eigen gebruik op uw plaats.

De dienst Economisch leven zal uw persoonsgegevens niet gebruiken anders dan voor de organisatie van de rommelmarkten.