Inschrijvingsformulier voor de rommelmarkt Bezemhoek - 11 juni 2023

Vanaf 2 mei : de inschrijving staat open voor iedereen (inwoners en niet-inwoners van de gemeente).

Zullen de deelnemers, en dit vanwege organisatorische redenen, hun definitieve plaatsing pas meegedeeld krijgen na het afsluiten van de inschrijvingen en de bevestiging van de betaling van de daaraan gekoppelde waarborg.

De perimeter van de rommelmarkt is de volgende:

Terhulpsesteenweg : van het nummer 326-401 t/m 388-505 inbegrepen.

Plan 

Uw inschrijving zal pas gevalideerd worden indien u de waarborg van 15€ betaalde en indien u eventueel de vergoeding van 11€ verbonden met het “standplaatsrecht" betaalde.

De inschrijvingen sluiten op donderdag 9 juni.

De betaling zal per overschrijving gebeuren op de rekening van de Gemeente BE60 0910 1209 0370 (met melding van de naam, voornaam en de rommelmarkt).

De waarborg zal terugbetaald worden, binnen de twee maand, indien u effectief heeft deelgenomen aan de rommelmarkt en uw standplaats proper en zonder waar achter liet.De dienst Economisch leven zal uw persoonsgegevens niet gebruiken anders dan voor de organisatie van de rommelmarkten.