Inschrijvingsformulier voor de rommelmarkt Keym – 11 september 2022

Vanaf 04 juli: de inschrijving staat open voor iedereen (inwoners en niet-inwoners van de gemeente).

De deelnemers zullen en dit vanwege organisatorische redenen, hun definitieve plaatsing pas meegedeeld krijgen na het afsluiten van de inschrijvingen en de bevestiging van de betaling van de daaraan gekoppelde waarborg.

De perimeter van de rommelmarkt is de volgende:

  • Eugène Keymplein : voetgangerszone + parkeerplaatsen ;
  • Bien-Fairestraat, vanaf het Eugène Keymplein tot aan het kruispunt met de Toeristenstraat;
  • Théophile Vander Elststraat, vanaf het Eugène Keymplein tot aan het tankstation OCTA+;
  • De parking die zich aan het begin van de Kolonialelaan ;
  • Toeristenstraat (hele straat) ;
  • Begoniastraat (hele straat) ;
  • Winterkoninkjesstraat, vanaf het Eugène Keymplein tot aan numero 15 ;
  • Bosrechterstraat : van numero’s 12 tot 48 ;
  • Ottervangerstraat : vanaf het Eugène Keymplein tot aan het kruispunt met de Sparrenstraat.

Plan Begoniastraat
Plan Begoniastraat + Bosrechterstraat
Plan Keymplein
Plan Keymplein + Winterkoninkjesstraat
Plan Bien-Fairestraat + Vander Elst 
Plan Toeristenstraat + Vander Elst (midden)
Plan Toeristenstraat (kant Epiceastraat)
Plan Vander Elststraat
Plan Vander Elst rotonde + Kolonialelaan

Uw inschrijving wordt pas gevalideerd na ontvangst van de aanbetaling van 15,00€ per staanplaats, indien u in de gemeente woont.
Indien u buiten de gemeente woont, dient u een bedrag van 25,80€ over te maken (waarborg van 15,00€ + 10,80€ deelnamekosten) per staanplaats.

De voorrang inschrijvingen sluiten op maandag 29 augustus.

De betaling zal per overschrijving gebeuren op de rekening van de Gemeente BE60 0910 1209 0370 (met melding van de naam, voornaam en de rommelmarkt).

De waarborg zal terugbetaald worden, binnen de twee maand, indien u effectief heeft deelgenomen aan de rommelmarkt (u hebt twee weken voor de rommelmarkt datum om uw deelname te annuleren) en uw standplaats proper en zonder waar achter liet.

De dienst Economisch leven zal uw persoonsgegevens niet gebruiken anders dan voor de organisatie van de rommelmarkten.