Dienst Economisch leven

Jacques Wienerdreef 1-3-5
02.674.74.26 - 02.674.75.77
handel@wb1170.brussels
De dienst is alleen beschikbaar op afspraak.

De dienst Economisch Leven heeft als opdracht de ondersteuning en promotie van handelszaken, vrije beroepen en ondernemingen in de gemeente. Daartoe werkt de dienst nauw mee aan de verschillende animaties (rommelmarkten, feesten in handelsbuurten, verlichtingen en eindejaarsanimaties,…) ter promotie van de vrije handel van producten en diensten.

De dienst is meer in het bijzonder verantwoordelijk voor de organisatie van de wekelijkse zondagsmarkt rond het Gemeentehuis, alsook voor de toekenning van locaties voor kermisuitbaters bij de lente- en herfstkermissen.

Verschillende soorten hulp, tussenkomsten of administratieve stappen worden ondernomen ten behoeve van handelaars of van degenen die inlichtingen over de handelspraktijken wensen te verkrijgen (informatie over de vergunningen voor de rondtrekkende handelaars, opening van een nieuwe handelszaak, vestiging als zelfstandige ... ).