Economisch leven

Jacques Wienerdreef 1-3-5
T. 02.674.74.26 - 02.674.75.77
commerce@wb1170.brussels
Openingsuren:
Maandag en dinsdag van 9u00 tot 12u00
Woensdag en donderdag van 14u00 tot 16u00

De dienst Economisch Leven heeft als opdracht de ondersteuning en promotie van handelszaken, vrije beroepen en ondernemingen in de gemeente. Daartoe werkt de dienst nauw mee aan de verschillende animaties (rommelmarkten, feesten in handelsbuurten, verlichtingen en eindejaarsanimaties,…) ter promotie van vrijhandel in producten en diensten.

 De dienst is meer in het bijzonder verantwoordelijk voor de organisatie van de wekelijkse zondagsmarkt rond het Gemeentehuis, alsook voor de toekenning van locaties voor kermisuitbaters bij de lente- en herfstkermissen.

Verschillende soorten hulp, tussenkomsten of administratieve stappen worden ondernomen ten behoeve van handelaars of van degenen die inlichtingen over de handelspraktijken wensen te bekomen (informatie betreffende de vergunningen voor de rondtrekkende handelaars, opening van een nieuwe handelszaak, vestiging als zelfstandige, ...).

 

Economisch leven