Inschrijvingsformulier voor de rommelmarkt Dries - Eland

Vanaf 25 mei: de inschrijving staat open voor iedereen (inwoners en niet-inwoners van de gemeente).

Zullen de deelnemers, en dit vanwege organisatorische redenen, hun definitieve plaatsing pas meegedeeld krijgen na het afsluiten van de inschrijvingen en de bevestiging van de betaling van de daaraan gekoppelde waarborg.

De perimeter van de rommelmarkt is de volgende:

·           Dries, vanaf het kruispunt met de Glimwormenlaan tot aan het numero 76 van Dries;

·           Elandstraat, vanaf het kruispunt met de Rode Stenenstraat tot aan de gebouwen van “Ville et Forêt”.

 Uw inschrijving zal pas gevalideerd worden indien u de waarborg van 15€ betaalde en indien u eventueel de vergoeding van 10,40€ verbonden met het “standplaatsrecht" betaalde.

De inschrijvingen sluiten op donderdag 24 juni.

 De betaling zal per overschrijving gebeuren op de rekening van de Gemeente BE60 0910 1209 0370 (met melding van de naam, voornaam en de rommelmarkt).

De waarborg zal terugbetaald worden, binnen de twee maand, indien u effectief heeft deelgenomen aan de rommelmarkt en uw standplaats proper en zonder waar achter liet.

OPLETTEN :  Covid richtlijnen zijn binnen rommelmarktperimeterverplicht

Met uw inschrijving gaat u er akkoord mee om aan de volgende maatregelen te respecteren:

Mondmasker is verplicht
Hydroalcoholische gel moet beschikbaar zijn
Maximaal 2 personen per plaats
Sanitaire afstand van 1,5 m moet gerespecteerd worden
Geen samenkomsten

De dienst Economisch leven zal uw persoonsgegevens niet gebruiken anders dan voor de organisatie van de rommelmarkten.