Rommelmarkt Aartshertogen - 25 augustus 2024

Als je een staanplaats wil, moet je je van tevoren registreren met behulp van het daarvoor bestemde formulier.

Voor inwoners is de inschrijving gratis, op voorwaarde dat je een borg van 15€ betaalt. Deze wordt terugbetaald als je daadwerkelijk deelneemt aan de rommelmarkt en alle onverkochte artikelen na afloop opgeruimd werden.

De kraampjes kunnen vanaf 6 uur 's ochtends worden opgezet, de auto's moeten het terrein uiterlijk om 8 uur 's ochtends verlaten hebben en het terrein moet een uur na het einde van de rommelmarkt worden verlaten.

Inschrijvingsformulier

Info ? rommelmarkten@wb1170.brussels of 02.674.75.35.