Compenserende vergoeding per sluitingsdag voor handelaars

Compenserende vergoeding van 30 tot 40 euro per sluitingsdag voor handelaars

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft besloten op 14 april 2020 tot een forfaitaire compenserende vergoeding voor handelaars die gedwongen werden hun volledig of gedeeltelijk activiteiten te staken als gevolg van de COVID-19-crisis.

Bedrag van de vergoeding

De dagvergoeding is beperkt tot een maximum van 30 dagen (die met 30 dagen kan verlengd worden zolang de crisis voortduurt).

Het bedrag van de forfaitaire vergoeding is:

30 EUR per dag van gedwongen sluiting met een maximum van 30 dagen voor een bedrijf met minder dan 2 voltijdse equivalenten werknemers;

35 EUR per dag van gedwongen sluiting met een maximum van 30 dagen voor een bedrijf met 2 tot 5 voltijdse equivalenten werknemers;

40 EUR per dag van gedwongen sluiting met een maximum van 30 dagen voor een bedrijf met  5 of meer voltijdse equivalenten werknemers.

 

Subsidievoorwaarden

Alleen handelaars, die als gevolg van de COVID-19-crisis gedwongen werden hun activiteiten volledig of gedeeltelijk te staken, kunnen een schadevergoeding indienen.

Bovendien moet het bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen:

  • Een jaarlijks balanstotaal (of, als de handelaar geen balans hoeft in te dienen, een jaaromzet) van minder dan twee miljoen euro indienen.
  • Uitoefening van een hoofdactiviteit die rechtstreeks verband houdt met de directe verkoop van producten of de verlening van diensten aan consumenten of kleine gebruikers, waarvoor rechtstreekse en persoonlijke contacten met de klanten nodig zijn en die onder normale omstandigheden binnen een gebouwde plaatsvindt.
  • Voor rechtspersonen die hun zetel in Watermaal-Bosvoorde hebben, moet de maatschappelijke zetel gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Niet in staat van faillissement, ontbinding of liquidatie te zijn.

 

Procedure voor het indienen van uw aanvraag

De gedetailleerde procedure en het aanvraagformulier zijn op deze pagina beschikbaar (pdf - docx).

U hebt tot en met 6 maanden vanaf de eerste dag van de  gedwongen sluitingsperiode.

Methode voor het indienen van forfaitaire vergoeding voor bedrijfssluiting als gevolg van maatregelen in verband met de COVID 19-epidemie

Compensatievergoeding per sluitingsdag voor handelaars die als gevolg van de Covid-19-crisis gedwongen zijn hun activiteiten geheel of gedeeltelijk te stoppen – Schepencollege van 14 april 2020

  • Door een aangetekende post naar : Gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde, Antoine Gilsonplein 1, 1170 – Brussel – Dienst Financiën - Het ontvangstbewijs van de aangetekende brief moet door de aanvrager worden bewaard
  • Door het dossier in de brievenbus van het Gemeentelijk Huis te deponeren, Antoine Gilsonplein 1 - 1170 - Brussel. Een bevestiging van de indiening van uw dossier zal u per post of per e-mail worden gezonden
  • Door e-mail handel@wb1170.brussels. een bevestiging van de indiening van uw dossier zal u per e-mail worden gestuurd

In deze 3 gevallen, na onderzoek van het dossier door de financiële afdeling, ontvangt u een brief waarin er wordt bevestigd dat uw dossier volledig en aanvaard is.

Meer informatie?

Vind de regels op de link.

Voor elke andere vraag kunt u contact opnemen met de dienst Economisch Leven via het
e-mailadres: handel@wb1170.brussels