Dienst Onderwijs (franstalige scholen)

Antoine Gilsonplein 6 - 1ste verdieping
September-juni : 08u-12u/13u15/17u
Juli en augustus : 08u-13u

 • Organisatie van het kleuter- en lager onderwijs (berekening van de omkadering, coördinatie tussen de verschillende scholen…);
 • administratief beheer van het onderwijzend personeel van de scholen en de academiën (aanwerving, opvolging van de loopbaan, overmaking van documenten aan de Franse Gemeenschap…);
 • administratief beheer van het opvoedend hulppersoneel (aanwerving, bepaling van de uurroosters, toezicht op de verantwoordelijke hulpkrachten…);
 • beheer van de schoolmaaltijden (opmaak en controle op het respect van het bestek, controle op de facturen…);
 • beheer van het schoolvervoer (opmaak van de planning van beide bussen, vervanging van de chauffeurs in geval van afwezigheid, huur van privé-bussen bij pech,…);
 • beheer van de inhuring van schoollokalen (opmaak van een planning, toepassing van het bezettingsr eglement en het retributiereglement,…);
 • beheer van de buitenschoolse opvang;
 • aankoop van schoolbenodigdheden, van het materiaal en meubilair voor de scholen, Academiën, en het Schoolrestaurant;
 • beheer van het werkingsbudget van de Dienst Onderwijs, de scholen, de academiën en het schoolrestaurant;
 • advies, ondersteuning, educatieve, digitale en duurzame hulp;
 • samenwerking met de Dienst Openbare Werken betreffende de werkzaamheden in de schoolgebouwen;
 • organisatie van verscheidene gerichte evenementen.