Dienst Leefmilieu

Hooghuis (1ste verdieping) - A. Gilsonplein 2
T. 02.674.74.32. 
leefmilieu@wb1170.brussels

In juli en augustus zijn de gemeentelijke diensten op afspraak beschikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 13 uur.
De loketten van de diensten zijn enkel toegankelijk op afspraak. Afspraken kunnen ofwel telefonisch op de betrokken dienst bekomen worden ofwel per mail.

Wat zijn de opdrachten van de dienst Leefmilieu?

  • Conseiller et renseigner le citoyen;
  • De burger aanraden en informeren;
  • De burger sensibiliseren voor het respect voor het leefmilieu (bv. door het organiseren van informatieavonden);
  • Onderzoek van de aanvragen voor milieuvergunningen (voorheen "Commodo-Incommodo" genoemd) overeenkomstig de geldende wetgeving (Ordonnantie van 5 juni 1997 inzake milieuvergunningen).
  • Openbare onderzoeken organiseren
  • Het overlegcomité organiseren (zijn advies is vereist bij de aanvraag van een milieuvergunning klasse 1A en 1B).
  • De bestaande uitbatingen controleren;
  • De klachten van bewoners ontvangen en de overtredingen vastleggen;
  • Doorzoek in het archief (u kunt de plannen van een geclassificeerde installatie opvragen door contact met ons op te nemen op 02.674.74.30 uur. De raadpleging is gratis. U kunt kopieën van deze documenten verkrijgen tegen de volgende kosten: 52,50 € + 7,00 € per m² grondplan, + 0,17 €/A4 + 0,30 €/A3).

Nuttige adressen

Premies

Energiepremie (zonne-energie-uitrusting; verwarming; huishoudelijke apparaten)
Brussel-Milieu (BIM)
Gulledelle 100
1200 Brussel
Tel. 02.775.75.75
http://www.bruxellesenvironnement.be
Tél. 02.775.75.75
http://www.bruxellesenvironnement.be

Buurtconflicten

Vredegerechtigheid

Waversesteenweg 1789
1160 Brussel
Tél. 02.672.87.58  


 

 

Dienst Leefmilieu