Openbaar Onderzoek - Ontwerp van Lucht-, Klimaat- en Energieplan 2023-2027

  • Wanneer 20-12-2022 tot 17-02-2023
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt een gewestelijk actieplan voor inzake klimaatverandering, energietransitie en luchtkwaliteit.

Het doel ? 47% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 in vergelijkingmet 2005. Dat wil zeggen: de klimaatverandering verzachten en aanpassingsmaatregelen voorstellen, de vervuiling verminderen en zorgen voor een rechtvaardige en inclusieve transitie tegenover energiearmoede.

Hoe ? 337 maatregelen in alle sectoren (bouw, mobiliteit, voedsel, energie,enz.), waaronder meer dan 200 nieuwe acties. 

UW MENING INTERESSEERT ONS !
U wordt uitgenodigd om actief deel te nemen aan het openbaaronderzoek over dit ontwerpplan en het bijhorende milieu-effectenrapport tot uiterlijk 17 februari 2023 via :
Onze vragenlijst online : leefmilieu.brussels/klimaatplan