Openbaar onderzoek van 16/01 tot 14/02: Beheerplan van het Natura 2000 - Floréalvijver

Groene ruimten dragen op positieve wijze bij tot de levenskwaliteit van de Brusselaars. Terwijl de stad zich verder ontwikkelt, is het belangrijk om ruimte te creëren waar de natuur haar gang kan gaan.
Natura 2000 is een geheel van gebieden dat aangewezen is in iedere lidstaat van de Europese Unie. De doestelling is de uitzonderlijke en kwetsbare fauna en flora die er leeft te beschermen en te behouden. In dit kader bereidt Leefmilieu Brussel de beheerplannen voor van de Natura 2000 -gebieden. Het huidige openbaar onderzoek betreft het beheerplan van station IB11 Floréalvijver. Dit beheerplan stelt de maatregelen vast die zullen worden uitgevoerd om de doelstellingen te behalen die zijn vastgesteld in het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000 -gebied.

Jouw mening is belangrijk voor ons!

Voor de goedkeuring door de regering, wordt het ontwerp van Beheerplan van het Natura 2000 - deelgebied IB11 Floréalvijver van 16 januari tot en met 14 februari 2023 aan een openbaar onderzoek onderworpen.

Meer weten? Reageren? Uw mening geven?

Vind alle informatie hier!

Beheerplan voor Natura 2000-gebied - Floréalvijver