Overvliegen van Brussel: laat van U horen!

Watermaal-Bosvoorde en zijn inwoners hebben al enkele jaren last van overvliegende vliegtuigen en de bijbehorende overlast.

Op de website van Leefmilieu Brussel vindt u een gedetailleerde historiek van deze problematiek: https://leefmilieu.brussels/burgers/het-milieu-brussel/onze-gezondheid-beschermen/actie-tegen-vliegtuiglawaai-brussel?highlight=survol

De gemeente onderneemt gerechtelijke stappen tegen het overvliegen, wat de belangrijkste manier is om haar belangen te verdedigen. Ze beheert deze zaak met een advocaat die verschillende gemeenten samen hebben aangesteld.

Het College en de Gemeenteraad besteden veel aandacht aan deze kwestie en hebben gestemd over verschillende teksten en een beroep gedaan op verschillende gezagniveaus.

Hier volgt een lijst van moties met betrekking tot het overvliegen:

  1. 03.2014 - De overlast gegenereerd door overvliegen — Watermaal-Bosvoorde
  2. 05.2015 - Motie betreffende de duurzame oplossingen gebonden aan de hindernissen van het overvliegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Watermaal-Bosvoorde
  3. 05.2015 - Motie betreffende de duurzame oplossingen gebonden aan de hindernissen van het overvliegen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. — Watermaal-Bosvoorde
  4. 02.2017 - onmiddellijke en structurele oplossingen inzake het overvliegen van Brussel — Watermaal-Bosvoorde
  5. 12.2019 - Motie betreffende de klimaat - en leefmilieu nootoestand — Watermaal-Bosvoorde
  6. 06.2022 - Motie over geluids- en milieuhinder in Watermaal-Bosvoorde door overvluchten — Watermaal-Bosvoorde
  7. 04.2023 - Motie om te eisen dat de mening van het Brussels Gewest, de Brusselse gemeenten en hun inwoners in aanmerking worden genomen in de procedure voor de verlenging van de milieuvergunning voor Brussels Airport door de Vlaamse gewestelijke autoriteiten. — Watermaal-Bosvoorde

Verlenging van de milieuvergunning van de luchthaven

De milieuvergunning voor de exploitant van Brussels Airport, uitgereikt in 2004, vervalt in juli 2024. Op 6 juli diende de uitbater een aanvraag tot hernieuwing van deze vergunning in bij de Vlaamse administratie, die bevoegd is voor milieuzaken onder de bevoegdheid van de Gewesten. De administratie, die 30 dagen de tijd had om de aanvraag te onderzoeken op volledigheid, verklaarde het dossier onvolledig op 4 augustus. De aanvrager heeft nu tot 2/11/2023 de tijd om zijn aanvraag te wijzigen en aan te vullen. Het is mogelijk dat hij zijn aanvraag zeer snel zal wijzigen, maar het is ook mogelijk dat hij de noodzakelijke aanvullingen niet voor eind oktober zal doen. Het is dus onmogelijk om vandaag te voorspellen wanneer de aanvraag volledig zal worden verklaard en wanneer de procedure zal worden voortgezet. De enige zekerheid is dat het voor 02/11/2023 moet zijn. Wanneer het volledig is, zal het volledige dossier online worden gezet. We zullen het adres vermelden waar het kan worden geraadpleegd. Zodra het dossier als "volledig" wordt beschouwd, kan het openbaar onderzoek beginnen.

De gemeente bereidt een standaardbrief voor met een lijst van argumenten/klachten om naar de Vlaamse administratie te sturen. U bent natuurlijk vrij om de brief te versturen zoals voorgesteld of om hem aan te passen zoals u wilt.

Standaardbrief (FR / NL)

Deze documenten zullen beschikbaar zijn op deze website zodra het openbaar onderzoek begint. Alle contactgegevens van de instanties waarnaar deze documenten moeten worden gestuurd, staan hier.

Ondertussen nodigen we U uit om uw steun te betuigen aan deze campagne om rekening te houden met onze situatie in deze procedure door de volgende poster, die een QR-code bevat die naar deze pagina verwijst, op een zichtbare plek in het raam van uw huis te hangen. Poster hier!*

*Indien gewenst zijn kleurenafdrukken beschikbaar voor verzending, op de 1e verdieping van het Gemeentehuis, van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Inlichtingen: 02.674.74.10