GEN werf

De bouw van het GEN vordert. In het kader van de planning van de verschillende fasen van de werkzaamheden volgen de gemeentediensten de voortgang op de voet.

Op korte termijn zullen de volgende interventies worden uitgevoerd onder voorbehoud van eventuele slechte weersomstandigheden en belangrijke onvoorziene gebeurtenissen.

Folder: Vordering van de GENwerken in Watermaal-Bosvoorde: wat staat er deze zomer op het programma?

Elandbrug – werken gepland in juli en augustus 2022

Gedurende deze twee maanden zal de brug volledig voor het verkeer worden afgesloten om hem op te knappen en trottoirs en fietspaden aan te leggen. De werkzaamheden zullen zonder onderbreking en alleen overdag worden uitgevoerd en moeten in september 2022 voltooid zijn.

 

Archieflaan – werken gepland in mei en juni 2022

De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een betonnen fundering voor de latere installatie van het geluidsscherm. Om aan de strenge eisen van de werkzaamheden te voldoen, zal het bedrijf een aantal kap- en snoeiwerkzaamheden moeten uitvoeren. Infrabel heeft bij Leefmilieu Brussel een ontheffing aangevraagd (op basis van een verslag opgesteld door een privé-deskundige) omwille van de huidige broedperiode. De gemeente van haar kant drong erop aan dat oplossingen zouden worden gevonden die zo weinig mogelijk gevolgen zouden hebben voor de vegetatie van de helling. Na afloop van de werkzaamheden aan de 4-baansweg zal de berm opnieuw worden ingericht.

 

Station van Watermaal ­ werken gepland in juni 2022

De werkzaamheden worden voortgezet met de aanleg van een toegangshelling langs de Hakhoutlaan, waardoor personen met beperkte mobiliteit en fietsers de onderdoorgang tussen het Arcadenplein en de Winterkoningjestraat kunnen bereiken. Om dit te bereiken zal een begroeide zone moeten worden verwijderd. Aan het einde van de werkzaamheden zal een volledige herinrichting van het omliggende gebied worden uitgevoerd.

 

Wij zijn ons er volledig van bewust dat deze situatie ongemak veroorzaakt. Wij betreuren dit en doen er alles aan om het tot een minimum te beperken. Wij danken u voor uw geduld.

Als u vragen hebt over deze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met de bevoegde gemeentelijke dienst (rergen@wb1170.brussels) of met Infrabel (contact@infrabel.be).