Bewonerskaart en blauwe zones

Hoe de "bewoners kaart" verkrijgen?

De personen gedomicilieerd  of die permanent verblijven langs wegennetten in blauwe zones (attest tweede verblijf inbegrepen), kunnen een bewoners kaart verkrijgen die op onbegrensde wijze het parkeren toelaat, op dit stuk.

De « bewoners kaart » kan verkregen worden op aanvraag bij het Gemeentebestuur, door direct naar de dienst Bevolking te gaan. U moet uw woonplaats of uw hoofdwoonplaats in de beoogde zone hebben, een kopie van het inschrijvingsbewijs (deel 1) meebrengen en de eigenaar van het voertuig zijn.

In het geval dat u niet de eigenaar van het voertuig bent, moet u bewijzen dat u de hoofdgebruiker ervan bent (verzekering attest, van uw werkgever of leasing contract).

U kunt de aanvraag van « bewoners kaart » voor een derde (zolang laatstgenoemde zijn woonplaats in een blauwe zone van de gemeente ligt) doen. Gelieve daarvoor u te voorzien van: een gedateerde en ondertekende volmacht; de kopie van de identiteitskaart van de aanvrager; de kopie of het origineel van het inschrijving certificaat deel 1.

Voor bijzonderdere gevallen, aarzelt niet om contact op te nemen met de dienst Bevolking. 
Het aantal « bewoners kaarten » is beperkt tot twee per gezin.
De « bewoners kaart » heeft een geldigheid van 1 jaar of 2 jaar. Na de geldigheidsdatum, moet de kaart aan het Gemeentebestuur overhandigd worden. Om de geldigheid van de kaart te verlengen, wordt geadviseerd om de aanvraag twee weken voor het vervallen van de kaart te doen.

De « bewoners kaart » wordt aan volgende tarieven uitgereikt:

Eerste kaart    12,10 € (Geldig 1 jaar) - 24,20 (Geldig 2 jaar)                                                             
Tweede kaart   60,15 € (Geldig 1 jaar) - - 120,30 (Geldig 2 jaar)                 

Voor de ondernemingen:

De gemeente parkeerkaart is verkrijgbaar op verzoek aan de dienst Bevolking van het gemeentebestuur via dit Formulier. Dit formulier moet afgegeven worden aan de dienst parkeerkarten. De onderneming moet een kopie van de inschrijvingsbewijzen van de voertuigen leveren die door de vraag worden beoogd. De « gemeente parkeerkaart » wordt aan de volgende tarieven uitgereikt:
Van 1ste tot de 5de kaart        150,00 € per jaar, per kaart                                                                      
Van de 6de tot de 20e kaart    250,00 € per jaar, per kaart                                                                         
Van de 21e tot de 30e kaart:   500,00 € per jaar, per kaart                                                        
Alles boven de 30 kaarten:     600,00 € per jaar, per kaart

De gemeente parkeerkaart is geldig één jaar. Om de geldigheidsdatum te verlengen, moet een verzoek ingediend worden twee weken voor de vervaldatum van de kaart. De kaart is geldig slechts in de zone waar de onderneming is gelegen.

Wat zijn de andere uitzonderingen?

De reglementering op de blauwe zones is niet van toepassing op het parkeren, in de strikte mate waar het identificatie kenteken zichtbaar op het voertuig voorkomt:

  • voertuigen van prestatieplichtigen die medische behandelingen uitvoeren op de woonplaats;
  • Cambio gedeelde auto's;
  • auto's van de gehandicapte personen, onder voorbehoud van het plaatsen, op zichtbare wijze achter de voorruit van het voertuig, van de kaart die overeenkomstig het ministeriële besluit van 07/05/1999 wordt uitgereikt;
  • gemeentevoertuigen, van OCMW en Politie;
  • voertuigen van hulp en civiele bescherming;
  • voertuigen van de post dienst;

Voor meer informatie:

  • Op de blauwe zones: dienst Mobiliteit, Hooghuis, 1ste verdieping, Tel. 02/674 74 34, e-mail: stedenbouw@wb1170.brussels
  • Over de parkeerkaarten, Dienst Bevolking, Gemeentehuis, gelijkvloers, Tel. 02/674 75 50, 02/674 74 64 e-mail: bevolking@wb1170.brussels

Lijst van de straten in blauwe zone

Plan van de blauwe zone