De mobiliteit in de wijk Futaie - Lieveheersbeestjeslaan

Zoals u wellicht weet, zal een nieuwe bus van de MIVB binnenkort de wijk rond de Lieveheersbeestjeslaan bedienen via deze laan. Het college had een plan voorgesteld om het verkeer in deze straat te verminderen, rekening houdend met het feit dat de bus in beide richtingen moet rijden. Dit voorstel riep veel reacties op van omwonenden, en het plan werd daarom opgeschort.

De bewoners van de wijk werden uitgenodigd op een informatievergadering waar het College een uiteenzetting gaf over de situatie en de beperkingen, en het plan presenteerde dat aanvankelijk was gepland voor de mobiliteit in en rond de Lieveheersbeestjeslaan. De bewoners konden ook hun reacties geven en vragen stellen.

Na deze eerste vergadering werden de buurtbewoners die dat wensen, uitgenodigd om voorstellen voor alternatieve aanpassingen in te dienen, rekening houdend met de doortocht van de bus door de Lieveheersbeestjeslaan en andere onvermijdelijke technische gegevens. Deze voorstellen zullen vervolgens zorgvuldig worden bestudeerd door de afdeling Mobiliteit om de haalbaarheid ervan vast te stellen. Vervolgens zal een tweede bijeenkomst worden georganiseerd om deze voorstellen te bespreken.

Zie de originele MVIB-studie 

Toegang tot de presentatie en de kit om alternatieve voorstellen in te dienen