Zachte mobiliteit en gezelligheid op het Vijverplein

Een week lang zal op de openbare ruimte die de hoek vormt van de Terhulpsesteenweg en de Middelburgstraat een nieuwe tijdelijke inrichting getest worden. De testperiode is relatief kort en loopt van 17 tot 25 september 2022.

De autoluwe dag op zondag 18 september zal een van de hoogtepunten van de week zijn.

Het project "Op het Vijverplein" is het resultaat van een gezamenlijke aanpak waarbij verschillende gemeentediensten, maar ook verenigingen, winkeliers en, uiteraard, buurtbewoners en gebruikers bij betrokken zijn.

Dit project wordt gesubsidieerd in het kader van het gewestelijke "Good Move"-plan ter bevordering van de zachte mobiliteit door Brussel Mobiliteit, dat dit soort initiatieven aanmoedigt

Het project:

Concreet komt het erop neer dat de toegang voor auto's wordt afgesloten van de Vorsterielaan tot het gedeelte van de Terhulpsesteenweg dat naar de Buksboomstraat leidt, en dat de voertuigen geen gebruik kunnen maken van de vijf rijen parkeerplaatsen.

Drie doelstellingen:

  • Het verkeersplan herwerken: het project heeft tot doel het doorgaand verkeer vanaf de Vorsterielaan te beperken. De hoek die gevormd wordt door de Terhulpsesteenweg en de Buksboomstraat is inderdaad een belangrijke doorgang voor pendelaars die een kortere weg nemen naar de Vorstlaan.
  • Een voetgangersplein aanleggen: deze ruimte, die hoofdzakelijk door voertuigen wordt gebruikt, zou evenwichtiger tussen de verschillende gebruikers moeten worden verdeeld. Het is de bedoeling een voetgangersplein aan te leggen dat burgers en plaatselijke actoren zich toe-eigenen om er initiatieven, evenementen, ontmoetingen en uitwisselingen aan te moedigen.
  • De woonomgeving verbeteren: deze locatie is verouderd en aan een diepgaande herinrichting en esthetische metamorfose toe waar gezelligheid troef is!

Festiviteiten en activiteiten:

De gemeente verheugt zich over het enthousiasme van de inwoners, de winkeliers en de plaatselijke verenigingen. Omdat wij er samen een feestelijke week van willen maken, zullen er veel activiteiten en evenementen worden aangeboden: fietsreparaties, een workshop waar je nestkastjes leert bouwen, concerten, wandelingen en bezoeken, fietsruil, danslessen, damspelletjes, avondmarkt, verkoop van eten en dranken...

Programma van activiteiten