Zone 30 wordt de regel!

 

In Watermaal-Bosvoorde breidt de zone 30 zich uit en wordt - zoals het gemeentelijk mobiliteitsplan het verlangt - bijna de algemene regel.

Dit geldt voorlopig voor zes wijken:

  • Floréal ;
  • de Bezemhoek,
  • een deel van Watermaal (Keym, Gratès, Bien-Faire, Vander Elst, Toeristen, Koloniale, Hazelaars, Frémineur);
  • een deel van Bosvoorde-centrum (Gemeentelijke Godshuisstraat, Konijnenwarande, Piepelingen, Drie Linden, Luchtschip);
  • Eikhove;
  • Le Logis.

Diverse fysische inrichtingen zoals snelheidsremmers of chicanes (kunstmatige bochten) werden geïnstalleerd om de zones te doen opvallen. Er zijn studies lopende om de zone 30 in andere wijken zoals La Futaie en Dries te finaliseren. De verkeersborden zijn eenvoudig: vanaf het ogenblik dat u een verkeersbord ziet met zone 30 geldt de snelheidsbeperking van 30km/u tot u een verkeersbord ziet dat aangeeft dat u deze zone verlaat.

Zich in Watermaal-Bosvoorde verplaatsen is dan ook gemakkelijk geworden: overal geldt maximum 30 km/u, behalve op de grote gewestelijke assen (Delleurlaan, Vorstlaan,  Vorsterijlaan) en de verbindingswegen tussen de wijken (Visé-, Georges Benoidt-, Waterwildlaan …). De zone 30 beoogt een verhoogde veiligheid maar ook minder geluidsoverlast en vervuiling komende van het verkeer. Men zal hoe langer hoe meer zones 30 zien in het Brussels gewest en in andere steden.

Zie zone 30