Kies voor stevige buitenvuilbakken; deze zijn gratis !

Afvalzakken worden 's nachts vaak opengereten door dieren (kraaien en vossen). Om dit te verhelpen, kozen veel inwoners al voor stevige zwarte (voor de ophaling van de witte zakken) en oranje vuilbakken (voor voedselafval, oranje zakken). Om de straten proper te houden en het werk van de dienst Openbare Netheid te vergemakkelijken, is het gebruik van stevige vuilbakken verplicht wanneer de zakken voedselafval bevatten.

Aurélie en Alexandre, twee agenten van de dienst Preventie-Openbare Netheid, zullen de inwoners op de hoogte brengen van de nieuwe maatregelen die de gemeente heeft getroffen. Voor een snelle dienstverlening aan elk gezin, stelt de gemeente per adres gratis één stevige zwarte vuilbak (80L) en één oranje vuilbak (30L) ter beschikking. Vrijstelling wordt uitzonderlijk toegekend indien het gebruik van deze stevige buitenvuilbak te moeilijk is (kleine woning, bovenverdiep,  gezondheidstoestand van de bewoner...). 

Deze vuilbakken zijn beschikbaar op het gemeentehuis (Antoine Gilsonplein 1) in het lokaal links van de grote buitentrap (ingang aan de kant van de tram):

  • Elke woensdag van 13 u tot 16 u;
  • Elke vrijdag van 8 u tot 11 u ;
  • Elke eerste zaterdag van de maand van 12 u tot 16 u, in uw wijk op volgende data:
    • 10 oktober - Dries, voor het buurthuis;
    • 7 november - Aartshertogenwijk ;
    • 5 december - Bezemhoek, op nog te bepalen locatie.
  • Info : dienst Preventie - Openbare Netheid, netheid@wb1170.brussels