Terbeschikkingstelling van harde vuilnisbakken

poubellerigidesite

 

Te vaak, worden onze vuilniszakken opengescheurd voor de passage van de vuilniswagens van het Agentschap Brussel-Netheid. Om er aan te verhelpen, stelt de Gemeente gratis zwarte harde vuilnisbakken ter beschikking van de inwoners  van 80 liter met een maximum van één vuilnisbak per huishouden (11 euro vanaf de 2e  vuilnisbak).

Om er zich te verschaffen, voldoet het om de uitwisseling bon, in te vullen, om zich ertoe te verbinden om de instructies voor een geslaagd verzamelen te eerbiedigen en om zich op de 3e  verdieping van het Hooghuis te begeven om ze af te halen.

De oranje bakken voor de organische afvalstoffen zijn eveneens gratis beschikbaar voor de inwoners (1 per huishouden).

Regeling voor de inzameling van huishoudelijk afval - Gebruik van stijve bakken.

            

Dienst Openbare Netheid
Hooghuis (3de verdieping)
Antoine Gilsonplein 2 - 1170 Brussel
Van 8u30 tot 11u30 en van 14u00 tot 16u30 (van 8u00 tot 12u00 in juli & augustus)
Contacteer ons ter plaatse of, per telefoon (02.674.74.36), of per mail netheid@wb1170.brussels